اثر شکل و تغییر پراکندگی پلات بر روی برخی شاخصهای غنا، تنوع و یکنواختی در سه طرح ویتاکر، استولگرن و یک طرح پیشنهادی آریز

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 585

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SDRNR01_056

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1393

چکیده مقاله:

یکی از راههای مدیریت صحیح بر مرتع پی بردن به وضعیت غنای گونهای میباشد. در این خصوص میتوان با استفاده ازشاخصهای غنا، تنوع و یکنواختی به بررسی این موضوع پرداخت. در این مطالعه به منظور بررسی اثر شکل و تغییرپراکندگی پلات بر روی شاخصهای غنا، تنوع و یکنواختی اقدام به مقایسه این شاخصها در پلاتهای 1 متر مربعی در سه طرح ویتاکر، استولگرن و یک طرح پیشنهادی جدید)آریز( شد. این مطالعه در تیپ گیاهی علفزار و با سه تکرار انجام شد.در ابتدا طرحهای مورد مقایسه به وسیله پیکههای چوبی و طناب در منطقه تحت مطالعه پیاده شد و سپس اقدام بهشمارش گونهها و فراوانی هر کدام در داخل پلاتها گردید. برای مقایسه غنا، تنوع و یکنواختی از شاخصهایی همچون مارگالف، منهینسک، سیمپسون، شانون وینر، هیل، پیلو، شلدون و هیپ استفاده شد. تجزیه دادهها در نرم افزارExelوهمچنین با استفاده از نرمافزارspssانجام گرفت. برای مقایسه میانگینها از آزمون آماری tغیر جفتی استفاده شد. نتایج نشان داد که شکل پلات و تغییر در پراکندگی پلاتها روی برخی از این شاخصها تاثیر معنادار دارد

نویسندگان

فاطمه نوری

دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه کردستان

بهرام قلی نژادبداغ

عضو هیئت علمی دانشگاه منابع طبیعی کردستان

حامد جنیدی جعفری

عضو هیئت علمی دانشگاه منابع طبیعی کردستان

مریم نوری

کارشناس محیط زیست سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آذرنیوند، ح. چاهوکی، م. ع. 1389. بوم شناسی مرتع، انتشارات ...
 • مصداقی، م، 1384. بوم شناسی گیاهی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ...
 • میردیلمی، ز، سپهری، ع. 1390. مقایسه اندازه پلات در برآورد ...
 • مقدم، م، ر، 1380. اکولوژی توصیفی و آماری. انتشارات دانشگاه ...
 • طهماسبی، پ. 1388. تجزیه و تحلیل اکوسیستم‌های مرتعی، 276 صفحه ...
 • Clapham, A.R. (1932) The form of the observational unit in ...
 • Condit, R., Hubbell, S.P., Lafrankie, J.V., Sukumar, R., Manokaran, N., ...
 • Kent, M. Coker, p. (1992) Vegetation description and analysis. M. ...
 • Kunin, W.E. 1997. Sample shape, spatial scale and species counts: ...
 • Myers, E. & Chapman, V.J. 1953. Statistical analysis applied to ...
 • Risser, P. G. 1984. Methods for inventory and monitoring vegetation, ...
 • Wilson, S.D., Tilman, D., 2002. Quadratic variation in old-field species ...
 • نمایش کامل مراجع