فرآورده های حاصل از بهره برداری جنگل مطالعه موردی : بخش گرازبن جنگل خیرود

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 490

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SDRNR01_049

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1393

چکیده مقاله:

جنگلهای شمال ایران تآمین کننده قسمت اعظم چوب مورد نیاز کشور میباشند. بهره برداری از این سطوح تنها با تصویب طرح جنگلداری از طریق سازمان جنگلها و مراتع امکان پذیر است. بخش گرازبن جنگل خیرود نیز از مهمترین منابع تولید کننده چوب در جنگلهای شمال ایران است که تا امروز چهار سال متوالی مورد بهره برداری قرارگرفته است. پس از عملیات نشانه گذاری و تجدید حجم صددر صد درختان ، به منظور تعیین انواع و حجم محصولات چوبی به دست آمده در هر عملیات قطع، درختان قطع و تبدیل شدند. هریک از قطعات تبدیل شده مورد اندازه گیری قرار گرفته و حجم کل اختصاص یافتهبه فرآورده ها اعم از گرده بینه، کاتین، الوار و ... محاسبه گردید. حجم قربانی بهره برداری در بعضی از فعالیت های تبدیلی قابل توجه بود که دلیل این امر را میتوان به قطع و بهرهبرداری غیر اصولی و خسارتبه چوبآلات، عدم توجه به وجود پوسیدگی در برخی درختان و نداشتن دقت کافی پرسنل در انجام عملیات تجدیدحجم و تبدیل نسبت داد. لذا با انجام نشانه گذاری دقیق و تعیین پوسیدگی درختان قبل از قطع میتوان نسبت به کاهش قربانی بهره برداری و افزایش حجم صنعتی چوب اقدام نمود

کلیدواژه ها:

تجدیدحجم صد در صد ، نشانه گذاری ، استحصال ، فرآورده چوبی

نویسندگان

شیرین ورکوهی

دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

منوچهر نمیرانیان

عضو هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

مقداد جورغلامی

عضو هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران