CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه کاربرد شبکههای عصبی در نمودارهای کنترل فرایند آماری

عنوان مقاله: مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه کاربرد شبکههای عصبی در نمودارهای کنترل فرایند آماری
شناسه ملی مقاله: RIEEM01_131
منتشر شده در اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه تقی پوربیرگانی - کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور تهران.
فریبا زریئی گاوگانی - کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور تهران
مرضیه باباخانی - کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور تهران

خلاصه مقاله:
پیشرفت تکنولوژی، تغییر روشهای تولیدی و افزایش درجه اتوماسیون واحدهای پشتیبان تولید از جمله کنترل کیفیت وبخشهای مرتبط با آن را تحت تأثیر قرار داده است. نمودارهای کنترل به عنوان یکی از ابزارهای مهم کنترل فریند آماری نیز تحتتأثیر این تغییرات بوده که برای حفظ و افزایش کارایی آنها باید از تکنیکها و فنون جدیدی استفاده شود. با وجود تکنیکهایی مانند هوش محاسباتی و مؤلفههای مختلف آن نظیر شبکههای عصبی، امکان کنترل هوشمند فرآیندهای ساخت و تولید فراهم شده است. در این نوشتار به عنوان یک مقاله مروری پس از مطالعه و بررسی بر روی تحقیقات انجام شده، چالشها و راه کارهای موجود در هر تحقیق شناسایی و در نهایت این نتیجهها با یکدیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

کلمات کلیدی:
شبکه عصبی، نمودارهای کنترل آماری فرایند، شناسایی الگوهای رفتاری، فرایندهای خود همبسته، فرایندهای چندمتغیره

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/306960/