گردشگری شهری به مثابه راهبرد توسعه خلاق در بافتهای فرسوده

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 894

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MANZAR-3-14_005

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1393

چکیده مقاله:

ظهورنظریات توسعه درون زا ازاوایل قرن بیستم تاکنون، نیاز به مرمت بافتهای فرسوده درونی شهرها را الزامی وده به دو دسته کلی واجد ارزش و فاقد میکند. بافت های فرس ارزش تقسیم میشوند. جدیدترین رویکردهای مرمتی، با توجهبه بیانی هها و منشورهای جهانی، با جامع نگری، سعی در تکیه بر میراث موجود در بافتهای فرسوده واجد ارزش و تلفیق اقتصاد و فرهنگ و احیای پایدار بافتهای تاریخی از طریق تعیین نقش آنها درسازمان فضایی شهر دارد. یکی از رویکردهای مطرح در این زمینه، رویکرد گردشگریدربرنامه ریزی شهری است این مقاله ضمن معرفی مفهوم توسعه خلاق با بررسی دونمونه موردی محله تئودوس استیونز ولیداهمیلتون واسکله کلارک سعی درمعرفی رویکرد گردشگری به عنوان ابزاری کارامد جهت دستیابی به توسعه خلاق و برشمردن تعدادی ازاصول آن را دارد

نویسندگان

محسن رفیعیان

کارشناس ارشدبرنامه ریزی شهری

محمدرضا بمانیان

دکتری معماری عضوهیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه تربیت مدرس

مجتبی رفیعیان

دکتری شهرسازی عضوهیئت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس