CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مسائل زیست محیطی ساحل خوردورق(خورموسی)

عنوان مقاله: مسائل زیست محیطی ساحل خوردورق(خورموسی)
شناسه ملی مقاله: ICOPMAS04_091
منتشر شده در چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی در سال 1379
مشخصات نویسندگان مقاله:

فرنگیس قنواتی - کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مرتضی عطری - دانشیار دانشکده علوم دانشگاه بوعلی سینا همدان
حمیده هویزه - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی اهواز

خلاصه مقاله:
در این تحقیق پوشش گیاهی منطقه خوردورق با بکارگیری معیارهای چهره شناختی-ترکیب رستنی ها- بوم شناختی مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا نقشه حدبندی مقدماتی منطقه با استفاده از عکسهای هوایی و ماهواره ای تهیه شد. سپس با مراجعه به منطقه و با مشاهده مستقیم تصحیح گردید. بکارگیری معیارهای مذکور امکان تعیین ریختارهای اصلی و فرعی و تعیین محل استقرار قطعات نمونه را مسیر ساخت، پس از تعیین سطح حداقل هر یک از قطعات نمونه براساس روش سطح- گونه و روشCain،داده های مورد نظر با استفاده از فرمهای یادداشت برداری، جمع آوری و ضرایب Braun – Blankuet به آنها داده شد. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزارهای رایانه ای به روش ژاکارد، سورنسون، نرم افزار آنافیتو به روشهایA.F.CوC.A.H صورت گرفت. نتایج بدست آمده عبارت است از:1-تعیین فلور منطقه: جمع آوری گیاهان از طریق استقرار قطعات نمونه و جمع آوری پیمایشی نشان داد که در منطقه مورد بررسی 27 تیره شاغل 49 سرده که 54 گونه گیاهی را در بر می گیرد وجود دارد.2-تعیین شکل زیستی گونه های گیاهی موجو: تعیین نسبت و درصد گیاهان جمع آوری شده بر اساس تقسیم بندی رانکیز نشان داد که منطقه مورد بررسی شامل 48 درصد شکل زیستی تروفیت:18/5درصد شکل زیستی همی کریپتوفیت، 16/6 درصد شکل زیستی کریپتوفیت،11/11 درصد شکل زیستی فانروفیت می باشد.3- تعیین عناصر رویشی منطقه ای؛ بررسی و مقایسه گونه های گیاهی موجود در منطقه مورد مطالعه از نظر تعلق آنها به عناصر رویشی ایران نشان داد عناصر رویشی منطقه شامل 18/51 درصد ایران- تورانی،مدیترانه ای، اروپا-سیبری167/7 درصد ایران-تورانی،14/81 درصد ایران-تورانی،مدیترانه ای 14/81 درصد ایران-تو.رانی، مدیترانه ای، صحارا-سندی 11/11 درصد صحارا-سندی، 7/4 درصد جهانی،7/4درصد ایران-تورانی، صحارا-سندی 5/56 درصد ایران-تورانی، مدیترانه ای، صحارا-سندی ، اروپا-سیبری 1/85 درصد مدیترانه ای، صحارا-سندی،1/85 درصد مدیترانه ای، اروپا-سیبری می باشد.4-تعیین دستگاه گونه های گیاهی؛5-کورولوژی گونه های گیاهی موجود؛6-تعیین واحدهای جامعه شناختی7-تعیین برخی از ویژگی های خاک شناختی: در منطقه مورد بررسی کربن آلی از 33 تا 1/87 درصد،PH از 4/8 تا 8/4، EC از 3/4 تا 340 میلی موس بر سانتی متر متغیر و بافت خاک از نوع لومی-رسی، رسی-لومی، رسی و لومی می باشد.

کلمات کلیدی:
فلور ، شکل زیستی ، کورولوژی ، خوردورق ، زیستگاه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/3017/