CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

منشا زبان در زبان شناسی زیستی و اسلامی

عنوان مقاله: منشا زبان در زبان شناسی زیستی و اسلامی
شناسه (COI) مقاله: ICCRT01_0224
منتشر شده در کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

روح الله افراه - دانشجوی دکتری زبانشناسی دانشگاه پیام نور تهران

خلاصه مقاله:
چگونگی شکلگیری زبان در ذهن انسان، از دیرباز خاستگاه بحثها و جدلهای بسیاری بوده و بررسی و مطالعه ی آن، با توجه بهپویایی، تحول، تغییر و مرگ زبان، موضوع بسیار پیچیدهای است. این تحقیق، به این امر، از دو منظر زبانشناسی زیستی و زبان شناسیاسلامی می پردازد و فرض می کند که که هر دوی آنها، دیدگاه ذاتا یکسانی به موضوع دارند. این مطالعه به روشی توصیفی و با استفادهاز ابزار اسنادی و کتابخانهای به گردآوری اطلاعات میپردازد. نتیجه ی به دست آمده، فرضیه ی ابتدایی را تایید می کند و مشخص میکند که زبانشناسی زیستی و زبانشناسی اسلامی، هرچند بانگاه هایی متفاوت به منشأ زبان مینگرند ولی به نتیجه و نظر مشترکی دربارهی منشا زبان می رسند و تفاوت های موجود میان این دو هم بیشتر عرضی است و نه جوهری.

کلمات کلیدی:
زبانشناسي زيستي، زبانشناسي اسلامي، منشأ زبان، ذهن

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/300743/