CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

سیمای تشییع در شعر زلالی خوانساری

عنوان مقاله: سیمای تشییع در شعر زلالی خوانساری
شناسه (COI) مقاله: ICCRT01_0057
منتشر شده در کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

مینا عطارزاده - دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
فریدون طهماسبی - استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

خلاصه مقاله:
شعر دورهی صفویه سرشار از عناصر شیعی است. دورهی مذکور، عصر پرباری برای مذهب تشیع بود. دیوان شاعران ایندوره از نظر فکری نسبت به دورههای قبل دچار تغییراتی شده است که از جمله آنها میتوان تغییرات فکری آن را مدنظر داشت که شاعران با توجه به رسمی شدن مذهب تشیع از عناصر شیعی در شعر خود استفاده کردهاند و از آن بهعنوان وسیلهای در خدمت رواج مذهب تشیع استفاده کردهاند تا با سرودن شعر در این زمینه به مذهب تازه رسمیشدهی شیعه کمک کنند تا جایگاه خود را در سراسر ایران تثبیت کند. از جمله شعرایی که این وظیفه را به خوبی انجامداده زلالی خوانساری است که در قصاید و ترکیببندها و مثنویهای خود به معرفی مذهب تشیع و مدح و مرثیه ائمهاطهار پرداخته است. این تحقیق در صدد است که وضعیت به کارگیری مضامین تشیع در شعر زلالی را بررسی نماید..

کلمات کلیدی:
شعر دوره صفويه، سبك هنندي، زلالي خوانساري، تشيع، ائمه اطهار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/300582/