CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

برری نشانه شناختی زبانی ساختار نشانه های آخرالزمانی در روایات امام صادق (ع)

عنوان مقاله: برری نشانه شناختی زبانی ساختار نشانه های آخرالزمانی در روایات امام صادق (ع)
شناسه (COI) مقاله: ICCRT01_0021
منتشر شده در کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیده زهرا آیت الهی - کارشناس ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
صدیقه سادات مقداری - دانشیار دانکشده علوم انسانی دانشگاه پیام نور مرکز قائن
محمدحسین شرف زاده - مربی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

خلاصه مقاله:
چکیدهیکی از راههای دستیابی به معانی ضمنی یک متن، تحلیل نشانه شناسی آن است. پژوهش حاضر در حوزه نشانه شناسیزبانی درنظر دارد با تحلیل متن فارسی نشانه های آخرالزمانی در روایات امام صادق )ع( براساس نظریه نشانه شناختیدلالت ثانویه رولان بارت، به بازیابی معانی ضمنی و تلویحی این نشانه ها بپردازد. بنابراین، تعداد 53 روایت از امام صادق)ع( با موضوع نشانه های آخرالزمان از کتاب غیبت نعمانی انتخاب، نشانه های آخرالزمانی آنها تعیین و سپس، ساختارنشانه ها شامل دال، مدلول، دلالت صریح معین گردید. در نهایت با خوانش های مکرر و براساس الگوی کار، معانیتلویحی نشانه ها مشخص گردید. نتیجه اینکه نشانه های آخرالزمانی در سخنان امام صادق )ع( با دیدگاهی فرازمانی وفرازبانی، دارای معانی ضمنی و تلویحی بوده که می توان با بهره گیری از روشهای کاربردی نشانه شناختی زبانی، حتیدر زبانی غیر از عربی نیز مورد بررسی قرار گیرند.

کلمات کلیدی:
نشانه شناسي، نشانه هاي آخرالزمان، احاديث و روايات شيعي، دلالت ثانويه، معاني ضمني

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/300548/