ارائه مدل روش جذب فناوری مبتنی بر الگوی رقابت صنعتی پورتر در صنعت قطعه سازی خودرو

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 653

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TD-8-29_004

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1393

چکیده مقاله:

در مسیر توسعه اقتصادی جهت ارتقاء سطح فناوری یک کشور روش های گوناگونی از جمله معرفی و جذب فناوری از خارج، بهبود فناوری موجود و توسعه فناوری جدید به شکل بومی سازی به کمک تحقیق و توسعه (R&D) رسمی مورد استفاده قرار می گیرند. با وجود اینکه انتقال و جذب فناوری ابزاری موثر در توسعه صنعت به شمار می آید اما واردات صرف ماشین آلات و ابزار و ادوات صنعتی به معنای جذب نیست بلکه جذب مناسب آن است که به همراه دانش فنی و چگونگی استفاده از آن باشد تا به راحتی با شرایط محیطی منطبق شده و بومی گردد. در این راستا تناسب بین راهبرد فناوری و راهبرد کسب و کار جهت افزایش مزیت رقابتی و همچنین بومی سازی فناوری در سطح ملی بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه هدف از انجام تحقیق مشخص نمودن وجود یا عدم وجود ارتباط عوامل راهبردی پنج گانه پورتر با راهبرد جذب فناوری با توجه به مدل جذب فناوری چو ویو و همچنین تشخیص میزان همبستگی این عوامل با روش جذب فناوری و نهایتا، ارائه مدلی جهت همسو نمودن اهداف راهبردی و فناورانه شرکت می باشد. برای به اهداف تحقیق روش آزمون ناپارامتریک مورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور جهت مشخص نمودن استقلال یا همبستگی متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از آزمون کای اسکوئر و برای تعیین میزان همگونی آنها از شاخص تاو کندال b استفاده شده است. بر اساس نتایج بررسی متغیر قدرت چانه زنی خریداران دارای بیشترین ضریب همبستگی با روش جذب فناوری می باشد.

کلیدواژه ها:

مدل رقابتی صنعتی پورتر ، روش جدب فناوری ، آمار ناپارامتریک ، صنعت قطعه سازی خودرو

نویسندگان

کامبیز طالبی

استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

سمیه صاحبی

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب