شناسایی عوامل نهادی و محیطی موثر بر انتقال فناوری در حوزه زیست فناوری

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 731

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TD-7-28_003

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1393

چکیده مقاله:

انتقال فناوری مقوله ای مهم و اساسی در ارتقای سطح فناوری یک کشور و در نهایت حرکت به سمت توسعه پایدار است. انتقال فناوری تحقیقات دانشگاهی به منصه ظهور گذاشتن و استفاده عملی از نتیجه تحقیقات است. انتقال فناوری نیازمند مشارکت دو یا چند طرف است. در اینجا یک طرف دانشگاهیان و محققان با ایده های جدید قرار دارند و در سوی دیگر صنعت است که از این انتقال فناوری یا تجاری سازی منتفع می شود. با توجه به رشد سریع فناوری های نو و اهمیت انها از لحاظ رفاه عمومی و رشد اقتصادی غفلت از آنها ممکن است ما را از قافله دور کند. استفاده از ایده های دانشگاهیان و محققان و انتقال این ایده ها و تحقیقات دانشگاهی به صنعت و منتفع شدن صنعت از تحقیقات آکادمیک را انتقال فناوری گویند. صنعت بیوتکنولوژی (زیست فناوری) با گستره کاربردی وسیعی که دارد حجم بزرگی از بازار تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. با توجه به رشد روزافزون و اهمیت صنعت زیست فناوری، این صنعت انتخاب شد. در این مطالعه به بررسی عوامل نهادی و محیطی موثر بر این فرایند می پردازیم. عوامل نهادی عواملی هستند که در اختیار بنگاه هستند و بنگاه بر آنها احاطه کامل دارد. ولی عوامل محیطی خارج از کنترل بنگاه بوده و بر آن محاط است و سپس با استفاده از روش تحقیق آمیخته (تلفیقی از روش های کمی و کیفی) برخی عوامل شناسایی شده و به آزمون گذاشته شدند. در بخش کیفی و با استفاده از روش مصاحبه چندین متغیر شناسایی شدند و سپس با توزیع پرسشنامه میان 60 محقق زیست فناور به آزمون گذاشته شد. در نتیجه عوامل محیطی و نهادی تعیین شدند و مشخص شد که عوامل نهادی اهمیت بیشتری از عوامل محیطی دارند.

نویسندگان

جهانگیر یداللهی فارسی

استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

زهرا امینی

کارشناس ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران