فرایند تشکیل شرکت های انشعابی دانشگاهی در موسسات دانشگاهی و پژوهشی

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 635

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TD-7-28_002

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1393

چکیده مقاله:

شرکت های انشعابی دانشگاهی که بر اساس نتایج تحقیقات موسسات دانشگاهی و پژوهشی و با مشارکت این موسسات و محققین ذیربط آنها تاسیس می شود یکی از مهمترین ساز و کار های تجاری سازی نتایج تحقیقات محسوب می شود که بیشترین منافع مالی را عاید این موسسات کرده و تاثیر قابل توجهی نیز در رشد اقتصادی دارد. این مقاله درصدد دست یابی به یک راهنمای عمل قابل استفاده برای فرایند تشکیل شرکت های انشعابی دانشگاهی در موسسات دانشگاهی و پژوهشی است تا دست اندرکاران ذیربط در این موسسات بتوانند با اعمال تغییرات و اصلاحات مورد نیاز خود در آن، به چارچوب مورد نیاز و قابل استفاده در موسسه خود برسند. در تهیه این راهنما علاوه بر استفاده از دیدگاه های نظری ارائه شده در پژوهش های قبلی روال عمل مورد استفاده در موسسات دانشگاهی و پزوهشی موفق در زمینه تجاری سازی تحقیقات و تشکیلات شرکت های انشعابی سایر کشورها مورد توجه و استفاده بوده است. مراحل مشخص شده برای فرایند تشکیل شرکت های انشعابی در موسسات دانشگاهی و پژوهشی به ترتیب عبارتند از: تصمیم اولیه برای تشکیل شرکت انشعابی (تولید ایده تجاری و شناسایی فرصت برای آن)، ارزیابی اولیه امکان پذیری تشکیل شرکت انشعابی پیشنهاد شده دریافت موافقت اولیه موسسه دانشگاهی یا پژوهشی برای تشکیل شرکت انشعابی جستجو و توافق با مدیر یا مدیران اجرایی واجد شرایط، جستجوی اولیه و مذاکره با شریکان و سرمایه گذاران، تهیه طرح کسب و کار اصلی، ارزیابی طرح کسب و کار اصلی تهیه شده از طرف موسسه دانشگاهی یا پژوهشی، شریکان سرمایه گذاران، دریافت موافقت نهایی موسسه دانشگاهی یا پژوهشی برای تشکیل شرکت انشعابی، تعیین و تشکیل ساختار مدیریتی شرکت، تشکیل و ثبت آن، توافق نهایی با شریکان و سرمایه گذاران در مورد میزان و نحوه مشارکت و سرمایه گذاری آنها و سهم آنها از شرکت انشعابی، دریافت لیسانس فناوری مبنای تشکیل شرکت از موسسه دانشگاهی یا پژوهشی، دریافت موافقت موسسه دانشگاهی یا پژوهشی برای شرکت محققین موسس در شرکت انشعابی بر اساس طرح مورد توافق طرفین، تهیه اسناد قانونی شرکت، تعیین و تشکیل هیئت مدیره برای اداره شرکت.

کلیدواژه ها:

شرکت های انشعابی دانشگاهی ، فرایند تشکیل شرکت های انشعابی ، تجاری سازی نتایج تحقیقات

نویسندگان

بهمن فکور

عضو هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی ایران