مسیرنماهای علم و فناوری

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 615

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TD-3-10_002

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1393

چکیده مقاله:

مسیرنماهای علم و فناوری که گاهی با عنوان کارراهه یا نقشه راه علم و فناوری نیز ترجمه شده است. در صنعت، دولت و دانشگاه برای به تصویر کشیدن ارتباطی ساختاری بین علوم، فناری ها و کاربردها استفاده می شود. مسیرنماها به عنوان تصمیم یار به منظور بهبود هماهنگی بین فعالیت ها و منابع در محیط های دارای پیچیدگی و عدم قطعیت روزافزون، مورد استفاده قرار می گیرند. کاربردهای مشخص مسیرنماها عبارتند از: 1- مدیریت علم و فناوری، که شامل راهبرد، برنامه ریزی، اجرا، بازنگری و گذار است؛ 2- بازاریابی علم و فناوری؛ 3- بهبود ارتباطات بین پژوهشگران، فناوران، مدیران تولیئ، تامین کنندگان، کاربران و سایر دینفعان؛ 4- شناسایی شکاف ها و فرصت ها در برنامه های علم و فناوری؛ 5- شناسایی موانع پیش روی توسعه و تولید سریع و کم هزینه. همچنین مدیران علم و فناوری از مسیرنماها برای شناسایی حوزه های علم و فناوری نویدبخش نیز استفاده می کنند و از آنها برای شتاب بخشی به روند تبدیل علم و فناوری به محصولات نهایی بهره می برند. هنوز در ادبیات منتشرشده، به روش و تجربه تدوین مسیرنما و یا مسیرنماسازی توجه زیادی صورت نگرفته است. این گزارش اولین تلاش برای گردآوری تعاریف متداول در روش و تجربیات مسیرنماسازی و تبیین وحدت درونی رویکردهای موجود علی رغم تفاوت های ظاهری آنها است. این مقاله با تعاریف عمومی مسیرنماها شروع می شود و در بردارنده گونه شناسی مسیرنماهایی است که هدف آنها بهبود تحلیل و یکپارچگی طیفی گسترده از کاربردها و اهداف است. در ادامه ویژگی مسیرنماهای گذشته نگر و آینده نگر نظیر ویژگی های فنون ترسیم نقشه علم و فناوری بر اساس ارزیابی مراجع شناسایی و تحلیل می شوند. جزئیات فرایند ایجاد مسیرنماها، شامل اصول بنیادی برای ایجاد مسیرنماهای کیفی نیز ارائه می گردد.

نویسندگان

محمدرضا میرزا امینی

مدیرعامل اندیشگاه شریف

حمید علی اکبر زاده

مدیر اجرایی اندیشگاه شریف