بررسی عملکرد فرایندهای الکتروکواگولاسیون و الکتروکواگولاسیون/فلوتاسیون در حذف کدورتهای فصلی با استفاده از الکترودهای آهن و آلومینیوم

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 662

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WWJ-24-86_008

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1393

چکیده مقاله:

عملیات انعقاد شیمیایی و انعقاد شیمیایی/شناورسازی از جمله فرایندهای جدید و روبه رشدی است که به نحو چشمگیری به منظور حذف آلاینده ها از آب و فاضلاب مورد استفاده قرار گرفته اند . در این مطالعه از یک واحد الکتروکواگو لاسیون و فلوتاسیون در مقیاس آزمایشگاهی به حجم تقریبی ٦ لیتر، مجهز به ٤ الکترود از جنس آهن و آلومینیوم به ابعا 2×20×200 میلی متر به منظور حذف کدورت استفاده شد . تأثیر جنس الکترود، کدورت اولیه، ولتاژ جریان ١٠ تا ٣٠ ولت ، pH محیط ٣ تا ١٢ و زمان تماس ٥ تا ٣٠ دقیقه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که در فرایند الکتروکواگولاسیون/ فلوتاسیون حذف ٨٤ و ٨٨ درصدی کدورت در مقدار اولیه کدورت 1200NTU در pH بهینه 6 و 9-7 به ترتیب در هنگام استفاده از الکترودهای آهن و آلومینیوم در ولتاژ جریان ٣٠ ولت بعد از زمان ٣٠ دقیقه مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد که در فرایند الکتروکواگولاسیون/ فلوتاسیون در ولتاژ جریان ٣٠ ولت و زمان تماس ٣٠ دقیقه به ترتیب ٨٧ و ٨٠ درصد کدورت اولیه با استفاده از الکترودهای آلومینیوم و آهن حذف شد که بیانگر ت أثیر جنس الکترود در فرایند حذف کدورت است. این در حالی است که در فرایند الکتروکواگولاسیون در شرایط مشابهه بهره برداری تنها ٦٨ و ٦٧ درصد با استفاده از الکترودهای آلومینیوم و آهن حذف شده است. نتایج این مطالعه حاکی از تأثیرگذاری بیشتر فرایند الکتروکواگولاسیون / فلوتاسیون با استفاده از الکترود آلومینیوم در مقایسه با استفاده از الکترود آهن و همچنین فرایند الکتروکواگولاسیون است. واژه های کلید : ی تصفیه آب، کدورت فصلی، الکتروکواگولاسیون، الکتروکواگولاسیون /فلوتاسیون، الکترودهای

کلیدواژه ها:

نویسندگان

قربان عسگری

استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان

عبدالمطلب صیدمحمدی

استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان

قدرت اله روشنایی

استادیار گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان

زهرا شریفی

کارشناس بهداشت محیط، مرکز بهداشت شهرستان همدان