CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی پتانسیل آلودگی آب زیرزمینی دشت باغملک با استفاده از روش AVI و مدل های GOD و DRASTIC در محیط GIS

عنوان مقاله: بررسی پتانسیل آلودگی آب زیرزمینی دشت باغملک با استفاده از روش AVI و مدل های GOD و DRASTIC در محیط GIS
شناسه (COI) مقاله: JR_JEG-2-2_002
منتشر شده در شماره 2 دوره 2 فصل زمستان در سال 1386
مشخصات نویسندگان مقاله:

نصراله کلانتری - گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد فاریابی - گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد حسین رحیمی - گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

خلاصه مقاله:
یکی از روش های مدیریت کیفی منابع آب زیرزمینی ارزیابی پتانسیل آلودگی است که با توجه به آن میتوان حریم کیفی منابع آب زیرزمینی را تعیین و مدیریت مناسبی جهت کاربری اراضی مرتبط با سفره آبدار اعمال کرد. با توجه نفوذپذیری منطقه تغذیه در بخش عمده ای از دشت با غملک و مصرف زیاد کودهای کشاورزی در این منطقه، پتانسیل آلودگی آب زیرزمینی بررسی شده است . در این تحقیق برای ارزیابی پتانسیل آلودگی آب زیرزمینی دشت باغملک از روش AVI و مدل های GOD و دراستیک (DRASTIC) استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که علیرغم درشت دانه بودن رسوبات سطحی در بخش نسبتًا وسیعی از دشت، پتانسیل آلودگی در محدوده وسیعی از منطقه پژوهش کم است . این موضوع با میزان نیترات موجود در آب زیرزمینی نیز مطابقت می کند. با توجه به پارامترهای به کار رفته در ارزیابی پتانسیل آلودگی منطقه پژوهش، مهم ترین عامل مؤثر در رابطه با کاهش آلودگی در منطقه پژوهش، ضخامت نسبتًا زیاد رسوبات ریزدانه ای است که در بخش وسیعی از منطقه در زون غیراشباع سفره آبدار قرار گرفته است.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/280845/