CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی عملکرد و رفتارنگاری ابزار دقیق سد خاکی شاه قاسم

عنوان مقاله: ارزیابی عملکرد و رفتارنگاری ابزار دقیق سد خاکی شاه قاسم
شناسه (COI) مقاله: ICCAU01_0322
منتشر شده در کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

سعید نورائی نژاد - دانشکده - فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج
منصور پرویزی - دانشکده - فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج
محمد صدقی اصل - دانشکده - کشاورزی، دانشگاه یاسوج
اردشیر شکرالهی - دانشکده - علوم، دانشگاه یاسوج

خلاصه مقاله:
نصب و قرائت ابزار دقیق یکی از روشهای کاربردی در کنترل ایمنی و پایداری سدهای خاکی بشمار میرود.پیزومترهای موجود در بدنه و تکیهگاههای سد یکی از انواع مختلف ابزار دقیق به کار رفته در سدها هستند،که ارتفاعسطح ایستابی آب در قسمتهای مختلف سد را نشان میدهند. در این تحقیق برای بررسی عملکرد پیزومترهای سد شاه- قاسم در استان کهگیلویهوبویراحمد، تغییرات سطح ایستابی آب پیزومتر در مقابل تغییرات سطح ایستابی آب دریاچه سدترسیم میشود. پس از ترسیم تغییرات سطح ایستابی آب در پیزومتر در برابر تغییرات سطح ایستابی آب دریاچه سد و بدستآوردن مقدار R2 ، مشخص گردید که این روش، راه حل مناسبی برای ارزیابی عملکرد پیزومترها نیست زیرا محلقرارگیری پیزومتر بر روی سد، در این ارزیابی در نظر گرفته نمیشود. بطور مثال بعضی پیزومترهای بالادست سد کهانتظار میرود تغییرات سطح ایستابی آب این پیزومترها تقریباً با تغییرات سطح ایستابی آب دریاچه سد یکی باشد، تغییرات خیلی سطح ایستابی کمی دارند اما با این روش عملکرد این پیزومترها منطقی بدست آمد و برعکس. البتهترسیم تغییرات سطح ایستابی آب پیزومترهای یک محور در مقابل تغییرات سطح ایستابی آب دریاچه سد، مشخص کرد در بعضی محورها سطح ایستابی پیزومتر بالادست از پیزومترهای پاییندست آن خیلی کمتر است و این پیزومتر بالادست دچار مشکل است. راه حل بعدی مقایسه تغییرات سطح ایستابی آب در پیزومتر و تغییرات سطح ایستابی آب دریاچه سد در طول زمان است

کلمات کلیدی:
سد خاکی، رفتارنگاری، پیزومتر، سطح ایستابی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/272370/