بررسی خصوصیات زیستی و شاخص گنادوسوماتیک ماهی سوف حاجی طرخان نر (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) در تالاب امیرکلایه لاهیجان

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,023

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFAAI01_092

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1393

چکیده مقاله:

ماهی سوف حاجی طرخان (Perea flluviatilis Linnaeus, 1758) از خانواده Percidae بوده و یکی از ماهیان با ارزش از نظر اکولوژیکی و اقتصادی می باشد که در ایران زیستگاه محدودی داشته و بیشترین ذخایر آن در تالاب های امیرکلایه لاهیجان و انزلی وجود دارد، به صورت گروهی زندگی کرده و عمدتاً نرها در سن 3-2 سالگی بالغ می شوند (محمدیان، 1378). مطالعه زیست سنجی و وضعیت شاخص گنادوسوماتیک از شاخص های مهم بیولوژی تولیدمثل ماهیان است، به همین دلیل شاخص گنادوسوماتیک و زیست سنجی ماهی سوف حاجی طرخان در تالاب امیرکلایه لاهیجان در ماههای آبان سال 1390 و آذر، دی، بهمن و اسفندماه سال 1389 مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور تعداد 126 قطعه سوف حاجی طرخان جنس نر با گروههای سنی 2، 3، 4 و 5 سال صید شدند، طبق نتایج بدست آمده بیشترین میانگین طول کل (5/22 سانتی متر)، طول چنگالی (5/21 سانتی متر)، طول استاندارد (5/19 سانتی متر)، وزن بدن (158 گرم) و وزن گناد (15/7 گرم) مربوط به ماهی سوف 5 ساله و کمترین میانگین طول کل (13 سانتی متر)، طول چنگالی (5/12 سانتی متر)، طول استاندارد (11 سانتی متر)، وزن بدن (7/28 گرم) و وزن گناد (82/1 گرم) مربوط به ماهی سوف 2 ساله بود. در بین گروههای مختلف سنی ماهیان از نظر طول کل، طول چنگالی، طول استاندارد، وزن بدن و وزن گناد اختلاف معنی داری وجود داشت (P<0.05).ولی از نظر شاخص گنادوسوماتیک اختلاف معنی داری وجود نداشت (P>0.05).

کلیدواژه ها:

تالاب بین المللی امیرکلایه ، ماهی سوف حاجی طرخان ، زیست سنجی ، شاخص گنادوسوماتیک

نویسندگان

حسین خارا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات

علی بانی

دانشگاه گیلان، دانشکده منابع طبیعی، صومعه سرا

رضوان اله کاظمی

رشت، سنگر، روستای قاضیان، انستیتو بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان