CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تعیین اهمیت الزامات پایه جایزه تعالی ودجا در سطوح مختلف تعالی سازمانی

عنوان مقاله: تعیین اهمیت الزامات پایه جایزه تعالی ودجا در سطوح مختلف تعالی سازمانی
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0626
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

وحید برادران - استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
علیرضا اسداللهی - کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
غلامرضا توکلی - استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
کامران پورمحمدی - کارشناس مهندسی صنایع

خلاصه مقاله:
تعالی در وزارت دفاع، سفر سازمانی خردمندانه ایست که رشدی متوازن به سوی خلق شایستگی دفاعی پایدار ایجاد می کند. این سفر از سال 1383آغاز و تاکنون با برگزاری شش دوره جایزه تعالی با نهادینه کردن فرآیند خودارزیابی، ادامه داشته است. تحقیق کاربردی حاضر درصدداست اهمیت الزامات عمومی جایزه تعالی ودجا (شامل تعهد مدیریت، آموزش، خودارزیابی و ...) را در سطوح مختلف تعالی مورد کنکاش قراردهد. در این راستا ابتدا با مرور ادبیات تحقیق و نیز انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با خبرگان تعالی، مجموعه ای از مولفه های این الزاماتاحصاء گردیده و با استفاده از یک پرسش نامه اعتبارسنجی شده، اهمیت این الزامات مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و از آنالیز واریانس یک طرفه برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. نتایج نشان می دهد اهمیت الزام مدیر تعالی و نیز پروژه های بهبود در سطوح مختلف تعالی سازمانی (علیرغم یکسان فرض شدن در شرایط فعلی) برابر نبوده و متناسب با ارتقای سطح تعالی سازمانی، تغییر می نمایند. این تحقیق با تعیین اهمیت الزامات عمومی در سطوح مختلف تعالی سازمانی، زمینه ساز توصیه های راهبردی به مدیران صنایع دفاعی جهت تمرکز بر الزامات در تناسب با سطح تعالی سازمان و نیز مسئولین جایزه تعالی، به منظور توسعه مکانیزم ارزیابی الزامات عمومی می باشد.

کلمات کلیدی:
تعالی سازمانی، جایزه تعالی، الزامات عمومی جایزه تعالی ودجا

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/261029/