CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مدیریت تالاب ها چالشها و راهکارها

عنوان مقاله: مدیریت تالاب ها چالشها و راهکارها
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0613
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

مسعود عبداله رش - کارشناس ارشد آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور تهران
سید محمد شبیری - دانشیار آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور تهران
فهیمه السادات حقیقی - دکتری آموزش از دور، دانشگاه پیام نور تهران

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی با هدف بررسی موانع و راهکارهای مدیریت حفاظت از تالاب ها می باشد که بصورت موردی روی کانی برازان از تالاب های اقماری دریاچه ارومیه انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود، اساتید امر روایی آن را تأیید نموده و آلفای کرونباخ 0/73 نشان دهنده ی پایایی مطلوب آن می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد، نتایج نشان داد که ارتباط مستقیم و مثبتی بین متغیرهای مستقل شناخت، سطح معیشت و فعالیت نهادهای مردمی و دولتی با متغیر چالش های مدیریتی وجود دارد. ضریب همبستگی پیرسون متغیر نهادهای مردمی و دولتی با مشارکت برابر 0/25 می باشد.

کلمات کلیدی:
مدیریت، حفاظت، تالاب، کانی برازان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/261016/