CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

سنجش و رتبه بندی سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد چالوس بر اساس مدلآیسنبرگ

عنوان مقاله: سنجش و رتبه بندی سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد چالوس بر اساس مدلآیسنبرگ
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0594
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

معصومعلی سلیمیان - استادار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
سمیرا نورتیلوری - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

خلاصه مقاله:
سواد اطلاعاتی به عنوان توشه ای ضروری برای گام نهادن در وادی عصر اطلاعات، به مجموعه توانمندی هایی اطلاعاتی می شود که افراد به کمک آن می توانند تشخیص دهند که چه موقع به اطلاعات نیاز دارند و به جایابی، ارزیابی و استفاده مؤثر از اطلاعات مورد نیاز مبادرت ورزند. هدف این پروژهش این است تا در یابد وضعیت سواد اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در چه حدی است. این تحقیق به روش پیمایشی - توصیفی انجام گرفته اس. جامعه آماری تحقیق شامل 303 نفر از استادان و اعضای هیات علمی می باشند که با توجه به جدول مورگان نمونه آماری را 169 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه چالوس (سامل 82 مربی، 61 استادیار و 26 دانشیار که 101 نفر از آنها مرد و 68 نفر زن می باشد) تشکیل میدهند. آزمونهای مورد استفاده در این تحقیق آزمونی تی دو نمونه ای مستقل و آزمون فرید من برای رتبه بندی مهارتهای سواد اطلاعاتی می باشد. نتایج بررسی اعضای هیات علمی دانشگاه مورد مطالعه نشان داد که در بین مولفه های سواد اطلاعاتی مولفه استفاده از اطلاعات ضعیف و مولفه ترکیب اطلاعات متوسط و مولفه های مکان یابی و دستیابی به اطلاعات، راهبردهای جستجوی اطلاعات، ارزیابی نتیجه و درک درست نیاز اطلاعاتی قوی می باشند. سپس با توجه به آزمون فرید من به ترتیب مولفه های مکان یابی و دستیابی به اطلاعات (2/68) ، راهبردهای جستجوی اطلاعات (2/61)، ارزیابی نتیجه (2/44) و درک درست نیاز اطلاعات (2/27) حائز رتبه های اول تا چهارم گردیدند. در ادامه یافته های تحقیق به همراه نتیجه گیری، بحث ومقایسه و ارائه پیشنهادات آورده خواهد شد.

کلمات کلیدی:
سواد اطلاعاتی، هیات علمی دانشگاه، مدل آیزنبرگ

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260997/