CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه بین رضایتمندی شغلی با عزت نفس در معلمان مردمتوسطه وابتدایی آزادشهر

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین رضایتمندی شغلی با عزت نفس در معلمان مردمتوسطه وابتدایی آزادشهر
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0587
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسینی غفاری - کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ،مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای
سید حسین سمیعی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدرسی اخلاق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی
معصومه

خلاصه مقاله:
هدف اصلی محقق در این تحقیق عبارتست از بررسی رابطه بین رضایتمندی شغلی با عزت نفس در معلمان مرد متوسطه وابتدایی آزادشهر بود این پژوهش،پژوهشی پیمایشی بوده که بدین منظور از بین مدارس شهرستان مذکور با بیش از 1500 نفر ، 40 نفر معلم مرد مدارس متوسطه وابتدایی ،به عنوان نمونه، به شیوه تصادفی خوشه ای انتخاب شدند . در این پژوهش ابزار اندازه گیری رضایتمندی شغلی در تحقیق پرسشنامه تنظیمی رضایت شغلی محقق و ابزار اندازه گیری عزت نفس از کوپر اسمیت بود.ابزار اندازه گیری پرسشنامه رضایتمندی شغلی با پایایی 85 درصد و عزت نفس نیز 80 درصدبود و روایی آنها نیزمورد تایید اساتید صاحب نظر قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری Spss استفاده شده است .برای بررسی فرضیه اصلی تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون وبرای آزمون فرضیه های فرعی از آزمون تی مستقل استفاده شد.نتایج آزمون:1- بین رضایتمندی شغلی با عزت نفس در معلمان مرد متوسطه وابتدایی آزادشهر تفاوت معناداری وجود دارد.2 - رضایت مندی شغلی معلمان مرد مدارس متوسطه از ابتدایی بیشتر بود .3- عزت نفس معلمان مرد مدارس متوسطه ازابتدایی بیشتر بود.

کلمات کلیدی:
رضایتمندی شغلی، عزت نفس ، معلم، مقطع تحصیلی ، ابتدایی ،متوسطه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260992/