CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثربخشی استفاده از فناوری اطلاعات در زنجیره ارزشتعاونی های تولیدی - صنعتی استان مازندران

عنوان مقاله: اثربخشی استفاده از فناوری اطلاعات در زنجیره ارزشتعاونی های تولیدی - صنعتی استان مازندران
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0562
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

داود کیا کجوری - دکتری تخصصی مدیریت دولتی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
مهدی ملاحسین طهرانی - کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی فناوری اطلاعات در زنجیره ارزش تعاونیهای تولیدی- صنعتی استان مازندران پرداخته است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از حیث روش توصیفی است. نمونه آماری 201 نفر از مدیران یا معاونین تعاونیهای تولیدی- صنعتی استان مازندران میباشد.روش نمونه گیری خوشهای تصادفی است. ابزار گردآوری دادهها، پرسشنامه بوده است که پس از تعیین روایی محتوی و پایایی (به روش آلفای کرونباخ) میان اعضای نمونه توزیع شد. پس از گردآوری دادهها، فرضیه ها از طریق مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار لیزرل مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که فناوری اطلاعات در کلیه ابعاد زنجیره ارزش اثربخش بوده و در فعالیت عملیات بیشترین تأثیر و در فعالیت توسعه فناوری کمترین تأثیر را به خود اختصاص داده است.

کلمات کلیدی:
فن آوری اطلاعات، زنجیره ارزش، تعاونی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260969/