CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی عوامل تعیین کننده در رقابت پذیری محصولات کشاورزیمطالعه موردی: محصول کشمش

عنوان مقاله: بررسی عوامل تعیین کننده در رقابت پذیری محصولات کشاورزیمطالعه موردی: محصول کشمش
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0528
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

نعیمه بیکلرزاده - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، گروه مدیریت، نیشابور، ایران
تورج صادقی - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، گروه مدیریت، نیشابور، ایران

خلاصه مقاله:
هدف این تحقیق شناسایی مهمترین عواملی است که میتواند به رقابت پذیری محصول کشمش ایران به عنوان یکی از مهمترین تولیدات بخش کشاورزی کشور، در بازار بین المللی یاری رساند. در این تحقیق برای جمع آوری دادهها از پرسشنامه ای که میان جامعه آماری شامل صادرکنندگان کشمش در شهر مشهد توزیع شد، استفاده گردید. برای تحلیل دادهها و آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزار Amos استفاده شد. نتایج تحلیل فرضیه ها نشان داد که عوامل شرایط تقاضا، صنایع مرتبط و حمایت کننده، استراتژی، ساختار و رقابت شرکت، زیرساختارهای اطلاعاتی و ثبات اقتصاد کلان بر رقابت پذیری محصول کشمش موثر هستند.

کلمات کلیدی:
رقابت پذیری، محصولات کشاورزی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260936/