CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی و اولویت بندی ریسک های پروژه های تحقیق و توسعهبا رویکرد فازی

عنوان مقاله: ارزیابی و اولویت بندی ریسک های پروژه های تحقیق و توسعهبا رویکرد فازی
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0493
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

وحید محمودی میرهاشم - دانشجوی علم و هنر دانشگاه صنعتی مدیریت
حسین صیادی تورانلو - دانشجو دکتری دانشگاه تربیت مدرس
آتوسا یزدانی - شرکت توزیع برق استان یزد ، کارشناس ارشد رشته حسابداری

خلاصه مقاله:
در روش سنتی FMEA جهت رتبه بندی آیتم های شکست، از شاخص RPN که حاصل ضرب سه فاکتور ریسک یعنی رخداد شکست ، شدت شکست و قابلیت کشف شکست می باشد، استفاده می گردید. در این روش سنتی وزن فاکتورهای ریسک مدنظر قرار نمی گرفت. بطوریکه برای هر سه فاکتورریسک وزن یکسانی در نظر گرفته می شد. برای رفع این ضعف مطالعات گسترده ای توسط محققین صورت پذیرفته است. از جمله روش های پیشنهادی که از کاربرد آسانی نیز برخوردار می باشد، استفاده از مدل DEA برای FMEA می باشد که توسط چین و همکارانش ارائه شده است. از سویی ابهام و عدم اطمینانی که در ارزیابی انسانی از درجه های فاکتورهای FMEA برای آیتم های شکست وجود دارد استفاده از روش های قطعی 1 را نادقیق و غیرقابل استناد جلوه می دهد. منطق فازی با در نظر گرفتن ابهام و عدم اطمینان ابزار مناسبی را برای موجهه با آنها در ارزیابی های انسانی به دست میدهد.در تحقیق هدف براین است که مدل پیشنهادی تحقیق جهت کاربرد DEA در FMEA درارزیابی و اولویت بندی پروژه های تحقیق و توسعه بارویکرد فازی تشریح گردیده و نتایج مدل در قالب یک مثال بررسی گردد.

کلمات کلیدی:
فازی FRPN تحقیق و توسعه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260903/