CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی ترجیحات مصرف کننده نسبت به خریداینترنتی وسنتی

عنوان مقاله: بررسی ترجیحات مصرف کننده نسبت به خریداینترنتی وسنتی
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0491
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

عباس نرگسیان - استادیار دانشگاه تهران
مجتبی پیری - کارشناس ارشدمدیریت بازاریابی

خلاصه مقاله:
یکی از شیوه های جدید در عرصه کسب و کار و تجارت، خرید و فروش اینترنتی است که در مقایسه با روش سنتی تجارت از مزایای خاصی برخوردار است شکی نیست که جهان امروز با اینترنت و دنیای مجازی عجین شده است و شرکتهای بازرگانی محکوم به پذیرش این مساله می باشند هدف این تحقیق مقایسه بین دو روش تجارت سنتی و اینترنتی و تعیین ترجیحات و رتبه بندی عوامل ترجیحی مصرف کنندگان نسبت به خرید اینترنتی و سنتی است در این روش با استفاده از جدول مورگان نمونه گیری تصادفی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان فروشگاه های زنجیره ای استان تهران می باشند که نظرات آنها به عنوان متخصص و خبره ارزیابی ترجیحات مصرف کننده مورد بررسی قرار گرفت. کل جامعه آماری 1500 نفر بوده و طبق جدول مورگان تعداد نمونه 310 نفر در نظر گرفته شد با استفاده از مدل مفهومی، 8 متغیر موثر بر ترحیج مصرف کنندگان مورد بررسی قرار گرفت و از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد و براساس تحلیل واریانس و همبستگی و t و با استفاده از نرم افزار spss اطلاعات پرسشنامه تجزیه و تحلیل گردید نتایج یافته های همبستگی نشان داد که عواملی مانند توزیع مناسب کالا، قابلیت اعتماد، میزان اشتراک اطلاعات، امنیت درک شده، سودمندی، کیفیت خدمات ارائه شده از جمله عوامل هستند که برترجیح تجارت اینترنتی و سنتی تاثیر معنی داری دارند و نهایتاً پیشنهاد شد با گسترش زیر ساخت های ارتباطی، افزایش امنیت شبکه، گسترش فرهنگ تجارت اینترنتی و هماهنگی با بانکها زمینه گسترش تجارت اینترنتی فراهم شود.

کلمات کلیدی:
خرید اینترنتی، خرید سنتی، ترجیحات مصرف کنندگان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260901/