CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

وضعیت فرآیند مدیریت دانش در سازمان های ورزشی

عنوان مقاله: وضعیت فرآیند مدیریت دانش در سازمان های ورزشی
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0486
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد رضا برومند - استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران
اعظم فضلی درزی - دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران
تقی عاشوری - کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه شمال، آمل ، ایران

خلاصه مقاله:
هدف از این تحقیق، بررسی میزان به کارگیری فرآیند مدیریت دانش و مؤلفه های آن در سازمان های ورزشی استان مازندران می باشد. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان، مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش و هیئت های ورزش استان مازندران می باشد که تعداد250 نفر به عنوان نمونه در تحقیق حاضر شرکت نمودند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه مدیریت دانش مدهوشی ( 1390) می باشد. نتایج نشان داد مدیریت دانش از وضعیت مطلوبی برخوردار اگرچه دو مؤلفه ابتدایی کسب دانش و خلق دانش از وضعیت مطلوبی برخوردار نبودند اما سه مؤلفه پایانی ذخیره دانش، تسهیم دانش و به کارگیری دانش وضعیت مطلوبی داشتند.

کلمات کلیدی:
فرآیند مدیریت دانش، مؤلفه های مدیریت دانش، سازمان های ورزشی استان مازندران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260896/