CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی میزان تأثیر هوش فرهنگی بر ارتباط گریزی افراد

عنوان مقاله: بررسی میزان تأثیر هوش فرهنگی بر ارتباط گریزی افراد
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0391
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهناز تاجیک - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد
غلامرضا بردبار - دانشیار گروه مدیریت دانشگاه یزد

خلاصه مقاله:
هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر میزان ارتباط گریزی است. بدین منظور تحقیق پیمایشی در فضای یک سازمان آموزشی(دانشگاه) و در بین 43 نفر کارمند آن انجام شد. برای سنجش هوش فرهنگی از پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی که توسط مرکز سنجش هوش فرهنگی آمریکا منتشرگردیده، استفاده شد وبرای سنجش ارتباط گریزی از پرسشنامه ارتباط گریزی مک کروسکی ( 1984 ). یافته های حاصل ازتحقیق نشان داد بین هوش فرهنگی و ارتباط گریزی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. همچنین مشخص شد تأثیرگذاری هوش فرهنگی بر ارتباط گریزی برخاسته از دو بعد ارتباط گریزی دوطرفه و ارتباط گریزی گروهی است.

کلمات کلیدی:
هوش فرهنگی، ارتباط گریزی دو طرفه، ارتباط گریزی گروهی، ارتباط گریزی جلسه ای، ارتباط گریزی عمومی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260804/