CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اولویت بندی شعب بانک مهراقتصاد شهرستان سمنان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی ( AHP) با رویکرد تکنیک محاسبه وزنی بردار ویژه

عنوان مقاله: اولویت بندی شعب بانک مهراقتصاد شهرستان سمنان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی ( AHP) با رویکرد تکنیک محاسبه وزنی بردار ویژه
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0385
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

رضا امینی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
سید حسن کیا - عضو باشگاه پژوهشگران ونخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ایران

خلاصه مقاله:
یکی از نهادهای بسیار مهم که نقش بسزایی در جذب سرمایه ها در راستای پیشبرد و رونق اقتصادی کشورها ایفا می کند، بانک ها هستند. نوشتار حاضر از طریق تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی به دنبال اندازه گیری و مقایسه شعب بانک مهر اقتصاد شهرستان سمنان است .نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که منابع، مصارف، سود آوری، معوقات و خدمات نوین مهمترین شاخص هایی هایی هستند که بر روی کارکرد شعب بانک مهر اقتصاد تأثیر می گذارند .پس از آن با استفاده از تکنیک بردار ویژه وزن هر یک از شاخص ها و گزینه ها مشخص گردید. درنهایت، شعب بانک با توجه به گزینه های موجود اولویت بندی گردید و پیشنهاداتی نیز ارائه شد.

کلمات کلیدی:
تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تکنیک بردار ویژه، بانک مهر اقتصاد شهرستان سمنان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260799/