CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی و ارزیابی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان سمنان

عنوان مقاله: بررسی و ارزیابی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان سمنان
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0364
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

رجا کریمی - دانشجوی دکتری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان،گروه مدیریت، اصفهان،ایران

خلاصه مقاله:
مدیریت دانش را فرایند کشف ، کسب ، توسعه و ایجاد ، تسهیم ، نگهداری ، ارزیابی و بکارگیری دانش مناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب تعریف کرده اند.هدف اصلی تحقیق حاضر ارزیابی آمادگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان برای استقرار موفقیت آمیز مدیریتدانش است مدلی ترکیبی با در نظر گرفتن تحقیقات گذشته طراحی شد.تحقیق حاضر از نظر روش اجرا توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف نیز کاربردی می باشد.جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان است که دارای مدرک تحصیلیدیپلم و بالاتر بودند.بر اساس آمار اداره کارگزینی در اردیبهشت 1392 برابر 40 نفر بوده و حجم نمونه بر طبق جدول مورگان، 36 نفر بود که پرسشنامه با استفاده از روش تصادفی ساده توزیع گردید.قبل از توزیع پرسشنامه روایی و پایایی مورد سنجش قرار گرفت که نتیجه مطلوب بدست آمد. سپس با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس 17 سؤالات پژوهش به کمک آزمون دوجمله ای تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان میدهد که سازمان مورد نظر از لحاظ سه متغیر ساختار سازمانی و منابع انسانی و فرهنگ سازمانی در وضعیت مطلوبی به سر نمی برد اما از نظر متغیر فناوری اطلاعات از حداقل مطلوبیت برخوردار بوده است.

کلمات کلیدی:
عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش،ساختار سازمانی و مدیریت دانش،فناوری اطلاعات و مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش،منابع انسانی و مدیریت دانش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260781/