CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارائه مدلی جهت بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاهها

عنوان مقاله: ارائه مدلی جهت بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاهها
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0323
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

داریوش محمدی زنجیرانی - استادیار گروه اقتصاد و علوم اداری دانشگاه اصفهان
شیوا درخشان فر - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس( بوشهر)
حمید شاهبندر زاده - استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس

خلاصه مقاله:
ارزیابی عملکرد افراد و ارزشگذاری به کار و خدمات ارائه شده از سوی آنها به منظور تشخیص نقاط قوت و ضعف عملکردشان، از دیرباز امری شناخته شده بوده است. نگاهی کوتاه به کتابهای حوزه مدیریت منابع انسانی نیز نشان میدهد که بیشتر اندیشمندان و صاحب نظرانمدیریت، بر این عقیده اند که سازمانها باید پیش از هر تصمیم گیری اقدام به ارزیابی کارکنان خود نموده و براساس معیارهای مناسب، توانایی، مهارت، رفتار، شایستگی، عملکرد و استعدادهای بالقوه و بالفعل آنها را مورد سنجش قرار دهند در این مقاله سعی شده با مطالعه و بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد کارکنان در ادبیات پژوهشی و با استفاده از روش وزن دهی به مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد دست پیدا کرده و مدلی از ابعاد شاخصهای اثر گذار در ارزیابی عملکرد کارکنان ارائه گردد. در این راستا از میان پژوهشهای معتبر علمی برحسب دو شاخص جدید بودن و غیر تکراری بودن آنها 24 مقاله انتخاب شده و شاخصهایی که در امر ارزیابی عملکرد کارکنان دخیل هستند شناسایی و در مدلی معرفی گردد. در این مدل 7 محور شاخصهای احرازی، معیارهای شغلی، توسعه حرفهای، تعهد حرفهای، روابط انسانی، انعطاف پذیری، اخلاقی وفوق برنامه شناسایی شده است.

کلمات کلیدی:
شاخص، ارزیابی، عملکرد، کارکنان، دانشگاه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260741/