CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

آموزش شهروندی از واقعیت تا خیال

عنوان مقاله: آموزش شهروندی از واقعیت تا خیال
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0292
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسن رستگارپور - عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، تهران
زهراسادات مهاجری - کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، تهران
لیلا سرآبادانی - کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، تهران
مریم خوزینی - کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، تهران

خلاصه مقاله:
در این نوشتار میزان اثربخشی آموزش شهروندی از طریق بیل بوردهای الکترونیکی بزرگ سطح شهر مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی، تحلیلی بوده است. جامعه ی آماری از دو گروه عابرین و راننده های چهار قطب شمال، جنوب، شرق و غرب شهر تهران تشکیل شده است. تعداد 388 نفر با استفاده از روش تصادفی خوشه ای از جامعه مورد نظر انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های کمی پژوهش، در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج حاصل از پرسشنامه ها نشان میدهد که بیل بوردهای الکترونیکی سطح شهر در آموزش مفاهیم شهروندی موثر است، در عین حال ابعاد این تابلوها هیچگونه تاثیری در آموزشندارند.

کلمات کلیدی:
آموزش شهروندی، بیل بورد،آموزش مفاهیم شهروند

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260710/