CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و اضافه بار اطلاعاتی (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور)

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و اضافه بار اطلاعاتی (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور)
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0288
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

رویا ارجمند کرمانی - مربی، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور
محمدرضا عباسی استمال - مربی، گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان، ورزقان، ایران

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و اضافه بار اطلاعاتی در دانشگاه پیام نور انجام گرفته شده است. برای ارزیابی ساختار سازمانی از نظریه رابینز استفاده شده است . این نظریه، ساختار سازمانی را براساس سه بعد تمرکز، رسمیت و پیچیدگی مورد ارزیابی قرار می دهد، برای سنجش هر یک از ابعاد سه گانه شاخص هایی در نظر گرفته شده است . نمونه آماری این پژوهش 107 نفر بوده که شامل تمامی کارشناسان دانشگاه پیام نور می باشد. این پژوهش دارای یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی است که بعد از تجزیه و تحلیل داده های آماری مشخص شد که فرضیه اول (تمرکز سازمانی) با سطح اطمینان 0/95 و فرضیه دوم ( رسمیت سازمان) با سطح اطمینان 0/99 مورد تأیید قرار گرفتند، اما فرضیه سوم تحقق ( پیچیدگی سازمان) از لحاظ آماری مورد تأیید قرار نگرفت. همچنین فرضیه اصلی تحقیق (ساختار سازمانی) با سطح اطمینان 0/99 مورد تأیید آماری می باشد. لازم به توضیح می باشد، بیشترین اثر در تغییرات متغیر اضافه بار اطلاعاتی توسط تغییرات در متغیر رسمیت سازمان توجیه شده است .

کلمات کلیدی:
ساختار سازمانی، تمرکز، رسمیت، پیچیدگی ، اضافه بار اطلاعاتی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260706/