CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

نقد مهارتهای مدیریت آموزشی و چالشهای پیش رو

عنوان مقاله: نقد مهارتهای مدیریت آموزشی و چالشهای پیش رو
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0252
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

ابراهیم نظری - عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
رضا یارویسی - عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

خلاصه مقاله:
از جمله مهارت ها و توانمندی های ضروری مدیران در جامعه ی دانش بنیان، مهارت های مدیریت دانش فردی است. هدف از مطالعه ی حاضر، ارزیابی مدیریت دانش فردی مدیران شهرستان قصرشیرین بوده است روش بررسی: روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه ی آماری شامل کلیه یمدیران آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، اداری و مالی و شهرستان در سال 91 بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده، 50 نفر از مدیران شهرستان قصرشیرینانتخاب و مورد نقد و سنجش قرار گرفتند. نقد از جمله مسایل و موضوعات چالش انگیز محافل علمی و آموزشی و اجتماعی است. نقد و انتقادهای گسترده و مختلفی نسبت به چرای، ماهیت، شرایط و معیارهای صحیح نقد وجود دارد. زیرا نقد صحیح و منصفانه می تواند به عنوان تفکری سازنده و متعالی جریان تفکر، اندیشه، نگرش و آفرینش علمی، فرهنگی، هنری و ... را تحت تأثیر قرار دهد ابزار مورد استفاده، مقیاس مدیریت دانش فردی محقق ساخته است و تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی استفاده شده است ودر مقاله حاضر چالشهای پیش رو موارد محیط تعامل و تبادل افکار درمورد رهبری آموزشی، یادگیری، توسعه انسانی و مسایل روز و مدیریت دانش فردی بررسی میشود .

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش؛ مدیران؛ دانشگاه ها

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260673/