CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر نگرش های فرهنگی هافستد بر روی تعهد سازمانی در دانشگاه پیام نور استان گلستان

عنوان مقاله: بررسی تاثیر نگرش های فرهنگی هافستد بر روی تعهد سازمانی در دانشگاه پیام نور استان گلستان
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0217
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

بیتا طباطبایی عمید - مربی، مدیریت، دانشگاه پیام نورجمهوری اسلامی ایران
محمد رضا ابوجعفری - مدرس، مدیریت، دانشگاه پیام نورجمهوری اسلامی ایران

خلاصه مقاله:
در این پژوهش تاثیر ابعاد فرهنگی هافستدبر روی تعهد سازمانی کارکنان اداری دانشگاههای پیام نوراستان گلستان مورد بررسی قرار گرفت. نوع تحقیق پیمایشی بود و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. بر همین اساس پرسشنامه بین کلیه کارکنان دانشگاه های پیام نور استانگلستان توزیع و در نهایت تعداد 74 پرسشنامه قابل استفاده ملاک عمل در تحقیق گردید. برای سنجش پایایی ابزار اندازه گیری از آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که چهار بعد فرهنگ سازمانی بر روی تعهد کارکنان تاثیر دارد و بین اجتناب از عدم اطمینان و تعهدمستمر به سازمان رابطه مثبت وجود دارد.

کلمات کلیدی:
فرهنگ، تعهد اجباری، تعهد هنجاری، تعهد عاطفی، اجتناب از عدم اطمینان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260638/