CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی زیرساخت های دستیابی و تسهیم دانش در سازمان های خدماتی (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی استان فارس)

عنوان مقاله: بررسی زیرساخت های دستیابی و تسهیم دانش در سازمان های خدماتی (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی استان فارس)
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0192
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

سعید عبدالمنافی - عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد دلیجان
محمد رضا سجادی فر - کارشناس ارشد مدیریت دولتی

خلاصه مقاله:
با وجود آنکه سازمانها و شرکتهای بسیاری در سطح جهان روی مدیریت دانش برسرمایه گذاری کرده اند، تنها تعدادی از آنها موفق بوده اند و بسیاری نیز با شکست مواجه شده اند. به نظر میرسد وجود یکسری شرایط، موقعیتها و چالشها منجر به موفقیت یا شکست نهایی فعالیت مدیریتدانش در سازمان می شود. لذا پیش از پیاده کردن مدیریت دانش در سازمان می بایست میزان آمادگی سازمانی بررسی شود . با توجه به اینکه تحقیقات درزمینه مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی تازگی داشته و پژوهشی در این باب در سازمان مذکور یافت نگردید، لذا هدف از پژوهش پیش رو، بررسی زیرساخت های لازم در این خصوص، انتخاب گردید. با استفاده از پرسشنامه و توزیع آن میان مدیران میانی سازمان تامیناجتماعی استان فارس، میزان دسترسی به دانش و تمایل به تسهیم آن در سازمان مذکور مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصله حاکی از نامناسب بودن زیرساختهای سازمانی در دسترسی و تسهیم دانش میباشد.

کلمات کلیدی:
سازمان تامین اجتماعی، مدیریت دانش، دستیابی به دانش، تسهیم دانش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260614/