CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر برنامه آموزش فناوری های نوین در تربیت نیروی انسانی

عنوان مقاله: تاثیر برنامه آموزش فناوری های نوین در تربیت نیروی انسانی
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0179
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

عاطفه ارفع - اداره آموزش و پرورش ناحیه دو شهرکرد، آموزگار دبستان پسرانه شاهد شهرکرد
رسول شریفی خیرآبادی - بانک کشاورزی شعبه مرکزی شهرکرد، کارشناس ارزیاب شعبه
افسانه شریفی خیرآبادی - اداره آموزش و پرورش ناحیه دو شهرکرد، معاون آموزشی راهنمایی دخترانه باب الحوائج شهرکرد
فردین جوانبخت - اداره آموزش و پرورش ناحیه دو شهرکرد، کارشناس امور شاهد و ایثارگران

خلاصه مقاله:
هدف این پژوهش بررسی تاثیر برنامه آموزش فناوری های نوین در تربیت نیروی انسانی بود. این پژوهش به روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون با گروه کنترل به بررسی اثرات این نوع آموزش بر آینده سازان بالقوه جامعه می پردازد. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی اداره آموزش و پرورش ناحیه دو شهر کرد در سال تحصیلی 92-1391 به تعداد 6420 نفر بود. به کمک روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، دو کلاس به صورت تصادفی با حجم 30 نفر به عنوان گروه آزمایش و کنترل انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه 29 گویه ای بود که پس از احراز روایی و پایایی 0/82 به وسیله پژوهشگران تهیه و بین اعضای گروه نمونه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون توزیع گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آنکووا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پس آزمون گروه های آزمایش و کنترل بعد از اجرای برنامه آموزش فناوری، تفاوت معناداری داشتند، بنابر این نتیجه کلی پژوهش مبین آن است که آموزش فناوری ها، در تربیت سرمایه و نیروی انسانی و همچنین در افزایش دانش، توانش و پرورش نگرش فراگیرندگان تأثیر بسزایی دارد.

کلمات کلیدی:
تربیت نیروی انسانی، آموزش فناوری های نوین

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260602/