CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر برخی از مولفه های حاکمیت شرکتی بر بازده دارایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: تاثیر برخی از مولفه های حاکمیت شرکتی بر بازده دارایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0178
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

حمید رضا ناظمی
فاطمه رحیمیان

خلاصه مقاله:
ما در این تحقیق به بررسی تاثیر برخی از مولفه های حاکمیت شرکتی بر بازده دارایی ها پرداختیم. بدین منظور از تعدادی مولفه های حاکمیت شرکتی ( نسبت اعضای غیر موظف، وجود ( عدم وجود) مدیر عامل به عنوان رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره، کیفیت حسابرسی، سهامداران نهادی) به عنوان متغیرهای مستقل واز شاخص نرخ بازده دارایی ها به عنوان متغیر وابسته، همچنین از شاخص های نوع و اندازه شرکت، شاخص عملکرد مالی به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. این تحقیق براساس داده های جمع آوری شده از صورت مالی یکصد شرکت سازمان بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال مالی 1391 گرفته شده است. نتایج حاکی از عدم وجودرابطه بین وجود ( عدم وجود) مدیر عامل به عنوان رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره با نرخ بازده دارایی ها در سطح کلیت شرکتها و عدم وجود رابطه بین کیفیت حسابرسی با نرخ بازده دارایی ها در سطح کل شرکت ها و وجود رابطه مستقیم بین این دو در سطح شرکت های زیانده و وجود رابطه معنا دار معکوس در سطح شرکت های سوده می باشد. همچنین وجود رابطه معکوس و معنا دار بین نسبت اعضای موظف با نرخ بازده دارایی ها در هر سه سطح آزمون می باشد و در آخر رابطه بین میزان سهام نهادی در سطح شرکت های زیانده ومجموع کل شرکت ها به صورت معنا دار و معکوس می باشد ولی اگر شرکت های سود ده را مجزا نموده و آزمون شوند این رابطه معنا دار و مستقیم می باشد.

کلمات کلیدی:
اعضای هیات مدیره، سهامداران نهادی، کیفیت حسابرسی، عملکرد شرکت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260601/