CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

امکان سنجی و ایجاد یک واحد آموزش الکترونیکی به منظور بهبودعملکرد کارکنان

عنوان مقاله: امکان سنجی و ایجاد یک واحد آموزش الکترونیکی به منظور بهبودعملکرد کارکنان
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0174
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی کبود چشم - کارشناس ارشد تکنوژی آموزشیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده علوم تربیتی

خلاصه مقاله:
ناآگاهی، غیر متخصص بودن و ناتوانی کارکنان و مدیران در سازمان ها و نهاد ها، یکی از مسائل گریبانگیر محسوب می شود. مدت زمان انجام امور به علت ناتوانی های مهارتی کارکنان و مدیران، طولانی شده است وهرچه زمان انجام امور طولانی باشد، هزینه ها بالا رفته و بهره وری پایین می آید. در سطح مدیریتی نیز، تصمیم گیری های ناشیانه، شتاب زده، غیر استراتژیک و ... در مورد امور، از دیگر ویژگیها و پیامد های غیر متخصص بودن نیروی انسانی است. برای تسریع در انجام امور و به روز کردن منابع انسانی و درمان بیماری موجود در جامعه شرکت ها(عدم آزمودگی نیروی انسانی)و نهادها چه باید کرد؟ پژوهش حاضر، بستر موجود در شرکت پخش سراسری ایران را، از جمله علایق وتوانایی های پرسنل، امکانات شرکت را در راستای آموزش الکترونیکی، بررسی و سنجش کرده است.روش پژوهش توصیفی پیمایشی، از نوع مطالعات امکان سنجی بوده و کاربردی محسوب می شود .این پژوهش در محیط واقعی «شرکت پخش سراسری ایران » انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه مدیران شعب، سرپرستان فروش و فروشنده های 34 شعبه فعال شرکت در کل کشور می باشد .از میان کل جامعه آماری که جمعا 565 نفر می باشد، 256 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است.لازم به توضیح است، نمونه گیری بر اساس جدول مورگان صورت گرفته است. لازم به توضیح است نحوه گرد آوری اطلاعات در این پژوهش به دو روش انجام گرفتهاست .الف(جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی. ب(جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه. ونتایج پژوهش نشان داد،امکانات شرکت کافیست و توانایی پرسنل در استفاده از رایانه متوسط بوده واکثریت به آموزشی الکترونیکی علاقه مند می باشند.

کلمات کلیدی:
امکان سنجی، آموزش ،آموزش الکترونیکی، آموزش از راه دور، آموزش کارکنان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260597/