CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه بین میزان رضایت شغلی باعملکرد صحیح کارکنان شرکت تعمیرات برق اصفهان

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین میزان رضایت شغلی باعملکرد صحیح کارکنان شرکت تعمیرات برق اصفهان
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0160
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

علیرضا ابراهیمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

خلاصه مقاله:
در اجرای وظایف هر سازمان، شیوه بکارگیری منابع انسانی و به عبارتی نیروی کار از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این اهمیت تا اندازه ای است که برخی از علمای مدیریت این علم را به نحوه ی بکارگیری افراد جهت نیل به اهداف معرفی نموده اند.. بررسی وضعیت روحیه و رضایت شغلی کارکنان در یک سازمان، مسئله ای نیست که بتوان در طول حیات یک سازمان تنها یک بار به آن پرداخته و نتایج حاصله را به مقاطع دیگر تعمیم داد. ضرورت آگاهی مدیران به این امر بسیار مهم که هر یک از کارکنان در تعمیم هدفهایسازمان چه نقشی و سهمی داشته و تا چه حد هدفهای سازمان باید با هدفها و نیازهای فردی و اجتماعی آنان همگام باشد، توجیه می شود. مؤثر بودن مشارکت یک کارمند در انجام امور سازمان مستقیماً به عقیده اودرباره سازمان و اینکه به نظر وی سازمان تا چه اندازه در نیل به هدفها و نیازهای شخصی او مؤثر است بستگی دارد. چون افرادی که عضو یک سازمان هستند در قبال خواسته هایی که دستگاه از آنها دارد متقابلاًاز سازمان خود توقعات و انتظاراتی داشته و مایلند تا سازمان نیز به نوبه خود پاره ای از نیازهای آنها را رفع نمایند. بدین ترتیب است که وظیفه مدیریت یک سازمان در راه جهت دادن با منافع به منظور حصول هدفهای سازمان روشن می شود. مدیر باید محرک و انگیزه لازم را به نحوی در اعضای سازمان ایجاد کند که هر عضو هدفهای خود را با هدفهای سازمان برابرند و در راه رسیدن به آنها کوشش نماید بنابراین مدیریتکارآمد و رهبری مطلوب باعث ایجاد تناسب، توازن و هماهنگی بین هدفهای سازمان و انتظارات و نیازهای کارکنان می گردد. ضمناً درجه موفقیت هر سازمان بستگی به درجه این توازن خواهد داشت از این رو است کههمواره بایستی هدفهای سازمان برای افراد و نیازها و انتظارات کارکنان برای سازمان مشخص باشد و کوشش لازم در جهت این هماهنگی صورت گیرد. این پژوهش سعی شده است تا به بررسی روحیه و رضایت شغلی کارکنان باعملکرد صحیح کارکنان شرکت تعمیرات برق اصفهان گاهی هرچند ناچیز در زمینه شناسایی یکی از عوامل مؤثردر کارآیی و اثر بخشی این سازمان است بپردازند تا این بررسی ها در مرحله ی اول به عنوان ابزاری مناسب بتواند در جهت هدایت عملیات دستگاه در جهت نیل به هدفهای سازمان مورد استفاده مدیران عالیه ایندستگاه قرار گرفته و در ثانی مقدماتی را برای انجام تحقیقات بعدی در این زمینه فراهم نماید این تحقیق در پنج فصل ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی:
رضایت شغلی ،انگیزه کارآیی، مدرک تحصیلی، سنوات خدمت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260583/