CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تحلیل رابطه بین ویژگیهای قیمت و خدمات ( محصول) از ابعاد آمیخته بازاریابی با وفاداری و کیفیت از ارزش ویژه مارک تجاری

عنوان مقاله: تحلیل رابطه بین ویژگیهای قیمت و خدمات ( محصول) از ابعاد آمیخته بازاریابی با وفاداری و کیفیت از ارزش ویژه مارک تجاری
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0134
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

سعید زنگنه
حسن سلطانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت و حسابداری ،فارس
ایمان جوکار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت و حسابداری، فارس، ایران

خلاصه مقاله:
یکی از معیارهای مهم برای دست یابی بانکها و موسسات دولتی به سودآوری بازایابی است. در تعاریف بازاریابی به پیش بینی از آینده اشاره شد و خبرگان در این زمینه برای بدست آوردن سهم زیادی از بازار استفاده از ابزارهای بازاریابی را ضروری دانسته اند و بانکها برای رسیدن به این مهم بایستی استراتژی هایی صحیح جهت استفاده از فرصت ها اتخاذ نمایند. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد که برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از مطالعات کتابخانه ای و توزیع پرسشنامه استفاده شده است. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شده و پرسشنامه ها میان کارکنان ده بانک که همگی به صورت تصادفی از میان سایر بانک ها انتخاب شده اند، توزیع شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رابطه ی معنی داری بین ویژگیهای قیمت و خدمات (محصول) از ابعادآمیخته بازاریابی بانکهای مورد بررسی با وفاداری وکیفیت از ارزش ویژه مارک تجاری آنها وجود دارد.

کلمات کلیدی:
بازاریابی، آمیخته بازاریابی، ارزش ویژه مارک تجاری، قیمت، محصول

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260558/