CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مدیریت دانش و نقش آن در ارتقاء سرمایه اجتماعی سازمان

عنوان مقاله: مدیریت دانش و نقش آن در ارتقاء سرمایه اجتماعی سازمان
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0113
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد رحیم احمدوند - مشاور وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران
احمد ابوالحسنی رنجبر - رئیس اداره امور اداری امور اقتصادی و دارایی استان تهران

خلاصه مقاله:
در جهان پر از پیچیدگی، شتاب، تغییر و تنوع کنونی، رشد و توسعه سازمانها و دستیابی به اهداف، موضوعی است که همواره مورد توجهاندیشمندان قرار گرفته است. سازمانها به جهت حرکت و همسو شدن با تغییرات و دستیابی به اهداف، از افراد تشکیل یافته اند. ویژگی کلیه ی اینسازمانها وجود رقابت است. بهره گیری از سرمایه اجتماعی، تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده و به کارگیری مدیریت دانش، سازمانها را در شرایطرقابتی حاضر توانمند کرده و شرایط موفقیت آنها را فراهم می آورد. سرمایه اجتماعی از مراودات و روابط اجتماعی افراد با یکدیگر حاصل شده ومزایای بسیاری برای سازمان ایجاد مینماید، از طرفی، یکی از مهمترین و با ارزشترین سرمایه های هر سازمانی، دانش است. پیاده سازی مدیریتدانش و تبدیل سازمان به یک سازمان یادگیرنده به عنوان راهکاری در جهت ارتقاء سرمایه اجتماعی سازمان مورد توجه مقاله حاضر است. بر ایناساس، پس از تعریف سرمایه اجتماعی، به شرح سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش پرداخته میشود، سپس ضرورت به کارگیری مدیریت دانش درسازمان و تبدیل آن به سازمان یادگیرنده بررسی شده، در آخر نیز پس از نتیجه گیری، پیشنهاداتی خطاب به سازمانها در جهت به کارگیری مدیریتدانش ارائه میگردد.

کلمات کلیدی:
سرمایه اجتماعی، مدیریت دانش، سازمان یادگیرنده

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260537/