CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

نقش استراتژیهای رقابتی بر عملکرد کسب و کار : با تأکید براستراتژیهای مدیریت دانش

عنوان مقاله: نقش استراتژیهای رقابتی بر عملکرد کسب و کار : با تأکید براستراتژیهای مدیریت دانش
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0099
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

رستگار - عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
یسری جعفریان - دانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان

خلاصه مقاله:
جهانی سازی باعث شده است رقابت در دنیای کسب و کار افزایش یابد روبرو شدن با مشکلات باعث شده است شرکتها در دنیای رقابتی تلاش بیشتری داشته و کسب و کار خود را توسط یافتن راه های برای موفقیت سود رقابتی شان پا بر جا نگهدارند . هدف از این مقاله تحلیل و اندازه گیری اینکه چطور شرکتها با استفاده از استراتژیهای رقابتی و مدیریت دانش عملکرد کسب و کار خود را افزایش دهند . 3 پرسشنامه استاندارد برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. جامعه آماری شامل 170 شرکت کوچک و متوسط در استان خوزستان میباشد.با توجه به جدول مورگان 118 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار آموس مورد استفاده گردید. همچنین برای سنجش پایانی و تعیین عامل ها از نرم افزار Spss استفاده گردید. نتایج نشان داد که مدیریت دانش عامل میانجی خوبی برای تاثیر گذاری استراتژی های رقابتی بر روی عملکرد کسب و کار می باشد و ر ابطه یمعناداری بین این سه مولفه وجود دارد.

کلمات کلیدی:
استراتژی های رقابتی، عملکرد کسب و کار، مدیریت دانش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260524/