CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی بهبود تصمیم گیری مدیران با استفاده از سیستم اتوماسیون اداری (مطالعه موردی: استانداری آذربایجان غربی)

عنوان مقاله: بررسی بهبود تصمیم گیری مدیران با استفاده از سیستم اتوماسیون اداری (مطالعه موردی: استانداری آذربایجان غربی)
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0076
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

سید علی قلی روشن - عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
شیروان کیوانی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد پودینه - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرزاد فتحی - دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت مالی دانشگاه سیستان و بلوچستان

خلاصه مقاله:
طی سالیان اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستمهای اتوماسیون اداری کشور مارافراگرفته است وبسیاری از سازمانها ، تمایل زیادی برای بهرهگیری و استفاده از این سیستمها از خود نشان می دهند و حاضرند مبالغ کلانی را جهت استقرار و بکارگیری این سیستمها صرف نمایند اما باید بررسی نمود که چنین سیستمها ی اطلاعاتی تاچه اندازه توانسته به مدیران سازمانها در بهبود تصمیم گیری کمک نماید. هدف اصلی از این تحقیقبررسی اثرات سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران (استانداری آذربایجان غربی و حوزه ستادی آن) می باشد. نتایج حاصل ازتجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه که 47نفر از مدیران مورد بررسی این پژوهش پاسخ داده بودند، نشان می دهد که سیستم اتوماسیون اداری برافزایش دقت، صحت، بهنگام سازی و اقتصادی بودن تصمیم گیری، تأثیر مثبت دارد و هیچ شواهدی مبنی بر رد فرضیه های چهارگانه وجود ندارد. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های این پژوهش از آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون رگرسیون استفاده شده است که برای این منظور از نرم افرزارspss نسخه 16 استفاده گردیده است.

کلمات کلیدی:
سیستم، اتوماسیون، مدیران، تصمیم گیری، بهبود، استانداری آذربایجان غربی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260502/