CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مطالعه ارزیابی پذیرش بانکداری الکترونیکی توسط مشتریان با استفاده ازمدل پذیرشفناوری دیویس ( TAM)

عنوان مقاله: مطالعه ارزیابی پذیرش بانکداری الکترونیکی توسط مشتریان با استفاده ازمدل پذیرشفناوری دیویس ( TAM)
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0075
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

عزاله اربابی سرجو - استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
مجتبی فرخی استاد - دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی
شیروان کیوانی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد رسول رضایی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه سیستان و بلوچستان

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر به ارزیابی پذیرش خدمات بانکداری الکترونیکی از سوی مشتریان با استفاده از مدل پذیرش فناوری دیویس پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری موردنظر کلیه کسانی هستند که در شعب بانک ملت شهرستان جهرمحساب دارند. روش نمونه گیری تصادفی بوده است که تعداد 200 نفر از مشتریان شعب بانک ملت انتخاب شد و جهت گرداوری اطلاعات پرسشنامه بین آنان توزیع شد و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون آماری همبستگی پیرسون استفاده گردید. در این پژوهش تأثیر متغیرهای ادراک از مفید بودن، ادراک از سهول استفاده، ریسک ادراکی، خود اثربخشی استفاده از رایانه، کیفی اینترنت و میزان دسترسی به اینترنت را نسب به پذیرش بانکداری الکترونیکی از سوی مشتریان مورد سنجش قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد عوامل ادراک از مفید بودن،سهولت استفاده، کیفیت اینترنت بیشترین تاییر را در پذیرفتن خدمات بانکداری الکترونیک توسط مشتریان دارند.

کلمات کلیدی:
بانکداری الکترونیکی، ادراک از مفیدبودن،ریسک ادراکی،مدل پذیرش فناوری،بانک ملت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260501/