CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی سطح بلوغ وب سایتهای دانشگاهی ایران (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقات)

عنوان مقاله: بررسی سطح بلوغ وب سایتهای دانشگاهی ایران (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقات)
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0058
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

عباس طلوعی اشلقی - استاد تمام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سهیلا مرادی نژاد - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات،دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

خلاصه مقاله:
امروزه شبکه جهانی وب یکی از مهم ترین منابع دسترسی به اطلاعات محسوب می گردد و از آنجا که استفاده از اینترنت روز به روز در حال افزایش است، همزمان با حجم عظیم اطلاعات درست و معتبر، به دلیل نبود فیلتر داوری و ویراستاری و این که، مراحل ویرایش مرسوم در روند انتشار منابع چاپی را طی نمی کنند، اطلاعات نامعتبر بسیاری در اینترنت انتشار می یابد. بسیاری از اطلاعات قابل دسترس از طریق اینترنت، نه تنهاغیرمفید هستند، بلکه حتی ممکن است نادرست یا گمراه کننده هم باشند. این امر بویژه در وب سایت های دانشگاهی به عنوان مراکز ترویج و گسترش دانش اهمیت خاصی دارد و نگران کننده به نظر می رسد، چرا که اطلاعات وب سایت به عنوان یک مبنا برای پژوهش های بعدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در یک نگاه دیگر وب سایت انشگاهی وسیله ای برای معرفی یک دانشگاه می باشد . از این رو دانشگاه ها هزینه های زیادی جهت بهبود وضعیت وب سایت خود می کنند. اولین گام جهت اصلاح کاستی ها شناسایی الگویی برای ارزیابی وضعیت موجود است که پس از ارزیابی می توان اقدام به رفع کاستی ها کرد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یکی از دانشگاه های مهم و مطرح در کشورمان می باشد کهقدم های محکم و چشمگیری در توسعه دانش برداشته است. در این پژوهش به تعیین معیارهای ارزیابی وب سایت دانشگاهی آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات پرداخته می شود تا بتواند ملاکی برای تعیین وضعیت موجود این وب سایت و در نهایت اصلاح کاستی های آن باشد . در زمینه ارزیابی وب سایت های دانشگاهی، مدل های زیادی ارایه شده است. مدل های موجود با اهداف و روش های متفاوتی وب سایت های دانشگاهی را ارزیابی می کنندو نتایج ارزیابی آن ها تفاوت زیادی با یکدیگر دارد. در این مقاله با استفاده از روش آنتروپی شاخص های مهم ارزیابی وب سایت های دانشگاهیاستخراج شده است و در قالب پرسش نامه در اختیار نمونه آماری پژوهش قرار داده شده است. در نهایت پس از تجزیه و تحلیل داده های آم اری به روش تحلیل عاملی 7 شاخص به عنوان مهمترین شاخص های ارزیابی وب سایت دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شناسایی شدکه میانگین وزنی تمامی شاخص ها تفاوت قابل ملاحظه ای با یکدیگر ندارد و در نتیجه می توان گفت که تمامی شاخص ها برای ارزیابی وب سایتآزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دارای اهمیت یکسانی هستند.

کلمات کلیدی:
وب سایت، سطح بلوغ، الگو

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260484/