CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تحلیل تاثیر استراتژی تعمیم برند بر تصویر ذهنی از برنددر بازار تلفن همراه

عنوان مقاله: تحلیل تاثیر استراتژی تعمیم برند بر تصویر ذهنی از برنددر بازار تلفن همراه
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0012
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

مرجان محمدی - کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف تحلیل تاثیر استراتژی تعمیم برند بر تصویر ذهنی از برند در بازار تلفن همراه انجام شده است. سنجش متغیرهای پژوهش از طریق پرسش نامه طراحی شده متناسب با برند نوکیا و محصول لپ تاپ صورت گرفت و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 600 پرسش نامه توزیع گردید. در این پژوهش برای بررسی روایی پرسش نامه از روایی صوری و به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخAmos و 20 SPSS 0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده و آزمون فرضیه ها از نرم افزارهای 18 / استفاده شد که مقدار آن بالاتر از 75 استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مطلوبیت تصویر ذهنی از برند پس از اجرای استراتژی تعمیم برند تحت تأثیر تصویر ذهنی قبل از تعمیم برند، میزان تناسب ادراک شده میان محصولات برند با محصول تعمیم یافته و نگرش مصرف کنندگان از محصول جدید قرار دارد اما اثرکیفیت ادراک شده از محصول تعمیم یافته بر نگرش مصرف کنندگان از محصول جدید در این پژوهش مورد تائید قرار نگرفته است.

کلمات کلیدی:
تعمیم برند، تصویر ذهنی از برند، نگرش مصرف کننده، تناسب ادراک شده و کیفیت ادراک شده

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260443/