CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی میزان اثربخشی دورههای آموزشی بر افزایش بهرهوری تولیدکنندگانگشنیز

عنوان مقاله: بررسی میزان اثربخشی دورههای آموزشی بر افزایش بهرهوری تولیدکنندگانگشنیز
شناسه (COI) مقاله: CAST01_170
منتشر شده در همایش ملی علوم و فنون کشاورزی در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

فرهاد ملکی رنجبر - عضو هیات علمی، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی
علی مرادی پیام - مدرس ، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی
محمد مهری - دانشجوی کارشناسی گیاهان دارویی، دانشگاه علمی کاربردی جهادکشاورزی

خلاصه مقاله:
به منظور بررسی اتر دوره‌های آموزشی در افزایش بهره‌وری تولیدکنندگان گشنیز در شهرستان نهاوند و نظر به این که گیاه گشنیز بخش همی از کشاورزی این شهرستان را در بر می‌گیرد و معیشت و زندگی کشاورزان این بخش وابسته به کشت این گیاه دارویی می‌باشد و از سوی دیگر به دلیل اهمیتی که این گیاه دارویی به طور مستقیم و غیرمستقیم در تولید داروهای گیاهی دارد این پژوهش با تهیه پرسشنامه و توزیع اب بین تولیدکنندگان گشنیز که در دو گروه دسته‌بندی شده بودند، انجام گردید. گروه اول شامل افرادی بودند که دوره‌های آموزشی لازم در جهت تولید را دیده بودند و گروه دوم افزادی بودند که در هیچ دوره آموزشی شرکت نکرده بوند. بعد از جمع‌آوری و پرسشنامه‌ها اطلاعات به دست آمده دسته‌بندی شده و با استفاده از نرم‌افزار MSTATC مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که اختلاف معنی‌داری در سطح 1 درصد بین دو گروه از لحاظ میزان مصرف کودهای ازته، فسفره و پتاسه، میزان مصرف کود دامی، میزان عملکرد و مدت زمان ابیاری وجود داشت، به طوری که افرادی که در دوره‌های آموزشی شرکت کرده بودند از مقادیر کمتر کودهای شیمیایی استفاده کرده بودند و با مصرف متوسط 1727 کیلوگرم دامی در هکتار و تولید متوسط 9/1109 کیلوگرم گشنیز در هکتار در مقایسه با میزان تولید افراد آموزش می‌توان سبب افزایش دانش فنی تولیدکنندگان گیاه گشنیز شد که نتیجه آن مدیریت تولید توسط تولیدکنندگان در جهت کاهش هزینه‌ها، کاهش استفاده از کودهای شیمیایی و جلوگیری از اثرات زیست محیطی و افزایش تولید می باشد.

کلمات کلیدی:
دورههای آموزشی، بهرهوری در تولید، گشنیز، نهاوند

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260432/