CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تأثیر تراکم بوته و مقدار نیتروژن بر میزان زادآوری و اندام زیرزمینی گاوپنبه (abutilon theophrasti)

عنوان مقاله: تأثیر تراکم بوته و مقدار نیتروژن بر میزان زادآوری و اندام زیرزمینی گاوپنبه (abutilon theophrasti)
شناسه (COI) مقاله: CAST01_144
منتشر شده در همایش ملی علوم و فنون کشاورزی در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی علی جانی - دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز، گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشکده علوم
حمیدرضا محمددوست چمن آباد - دانشیار، دکترا، علوم علفهای هرز، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی،
مالک یزدانی - دانش آموخته کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز، گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم و مهندسی

خلاصه مقاله:
به منظور بررسی تأثیر تراکم بوته و مقدار نیتروژن بر زادآوریع و واکنش‌های مورفولوژیکی اندام زیرزمینی گاوپنبه theophrasti abutilon آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1392 در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. فاکتورهای آزمایشی مقادیر نیتروژن در سه سطح (صفر، 100 و 200 کیلوگرم در هکتار)، و فاکتور تراکم گاوپنبه در چهار سطح (1، 2، 4 و 8) بوته در گلدان بودند. نتایج آزمایش ناشن داد که بیشترین وزن و تعداد کپسوذ در سطح 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تراکم یک بوته به دست آمد. هم چنین مقایسه میانگین تراکم‌های مختلف نشان داد با افزایش تراکم وزن بذر هر بوته، وزن و تعداد کپسول در تراکم یک بدست آمد در مورد وزن خشک ریشه نیز، بیشترین وزن خشک ریشه در کود 100 و 200 کیلوگرم نیتروژن با تراکم یک بوته بدست آمد که با سایر تیمارها معنی‌داری داشت، هم‌چنین کمترین وزن خشک ریشه در تراکم هشت بوته به دست آمد که بین تیمارهای کودهای در این تراکم اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. نتایج کلی این طرح نشان داد با افزایش تراکم، وزن بذر، وزن کپسول، تعداد کپسول و وزن خشک ریشه علف هرز گاوپنبه کاهش پیدا کرده است که نشان‌دهنده وجود رقابت برای عناصر غذایی در تراکم‌های بالا می‌باشد. هم‌چنین در مورد تیمارهای کودای نیز با افزایش میازن کود، وزن بذر، تعداد کپسول، وزن و حجم ریشه در تراکم‌های مختلف افزایش پیدا کرد، که نشان‌‌‌دهنده واکنش متفاوت اندام‌های مختلف نسبت به سطوح مختلف کود نیتروژن می‌باشد.

کلمات کلیدی:
تولید بذر، علف‌های هرز، رقابت درون گونه‌ای، اندام زیرزمینی، گاوپنبه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260406/