CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تغییر بیان miRNA های موثر در سیگنالینگ اکسین در شرایط تنش خشکی در برنج

عنوان مقاله: بررسی تغییر بیان miRNA های موثر در سیگنالینگ اکسین در شرایط تنش خشکی در برنج
شناسه (COI) مقاله: CAST01_124
منتشر شده در همایش ملی علوم و فنون کشاورزی در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

بهنام بخشی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه اصلاح نباتات، تهران، ایران
محمدرضا بی همتا - گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، کرج، ایران.
مسعود توحیدفر - بخش تحقیقات کشت بافت و انتقال ژن، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران
احسان محسنی فرد - گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

خلاصه مقاله:
تنش خشکی یکی از مهمترین تنش‌های غیر زنده است که گیاهان را تهدید می‌کند. miRNA ها، RNAهای تنظیم‌کننده کوچک 24-19 نوکلئوتیدی هستند که می‌توان از آن‌ها در تنظیم بیان ژن پس از نسخه‌برداری برای ایجاد تحمل به تنش خشکی استفاده کرد. miRNA ها در سیگنالیگ فیتوهورمون‌‌ها از جمله اکسین، اسید آبسیزیک و اتیلین دخیل هستند و در تنظیم پاسخ گیاه به تنش‌های زنده و غیرزنده نقش دارند. در این تحقیق، به منظور بررسی تأثیر تنش خشکی در تغییر بیان miRNA ها، پنج miRNA که ژن‌های هدف ان ها در سیگنالینگ و هوموستازی اکسینو هم‌‌چنین رشد ریشه برنج و در شرایط تنش خشکی بررسی شد. نتایج نشان داد که miR528, miR167,miR164, در شرایط تنش خشکی بررسی شد. در بالادست ژن‌های MIRNA مورد بررسی، عناصر تنظیم‌کننده مهمی شناسایی شد که احتمالاً در تفاوت بیان miRNA ها دارای نقش مهمی هستند. هم‌چنین بررسی خصوصیات انتولوژیکی ژن‌های هدف نیز نشان داد که این ژن‌های در تنش‌ها و به خصوص تنش‌های غیر زنده پاسخگو هستند.

کلمات کلیدی:
تنش خشکی، برنج، microRNAع بیان ژن

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260386/