CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیرکودهای بیولوژیک به همراه کودآلی برخصوصیات کمی وکیفی گیاه دارویی آلوئه ورا

عنوان مقاله: تاثیرکودهای بیولوژیک به همراه کودآلی برخصوصیات کمی وکیفی گیاه دارویی آلوئه ورا
شناسه (COI) مقاله: CAST01_115
منتشر شده در همایش ملی علوم و فنون کشاورزی در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

نرگس ملکی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد ، دانشکده کشاورزی ، گروه ارشد زراعت ، بروجرد ، ایران
منصور سراجوقی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، دانشکده کشاورزی ، بروجرد ، ایران
ارژنگ مجاهدی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ، دانشکده کشاورزی ، همدان ، ایران

خلاصه مقاله:
به منظور بررسی تأثیر باکتری محرک رشد ازتوباکتر کروکوکوم azotobacterchroococcum ، قارچ میکوریزا و سیکولار آربیسکولا Mycorrhizal (VAM) بر ویژگی‌های رشدی گیاه داروئی آلوئه‌ورا (Aloe vera) از خانواده liliaceae آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار و 4 تیمار در باغ گیاهان دارویی استان همدان در جنوب شهر همدان به صورت گلدانی اجرا شد. چهار تیمار آزمایشی بکار رفته در این آزمایش شامل: (1- تلقیح با باکتری ازتوباکتر کروکوکوم، 2- تلقیح با قارچ میکوریزا و سیکولار آربیسکولار، 3- تلقیح با مخلوطی از باکتری ازتوباکترو قارچ میکوریزا، 4- تیمار شاهد تلقیح با آب مقطر )در نظر گرفته شد تا از نظر میزان نهاده در طول فصل رشد مشکلی بوجود نیاید. تجزیه و تحلیل‌های آماری توسط نرم‌افزار دانکن نشان داد باکتری محرک رشد از تو باکتر و قارچ میکوریزی بر روی گیاه داروئی آلوئه‌ورا که در این تحقیق آزمایش شدند اثرات معنی‌داری بر افزایش وزن خشک گل برگ‌ها، طول بوته، وزن کل بوته و وزن خشک ریشه در گیاه آلوئه‌ورا داشتنتد. و به عبارتی رابطه بهتری با آلوئه‌ورا برقرار کرد ترکیب ازتوباکتر + میکوریزا نسبت به ازتوباکترومیکوریزا تأثیر کمتری داشتند. در این تحقیق نیز اهداف زیر مورد توجه قرار گرفت. 1- بررسی بهره‌گیری از کود زیستی به عنوان یک منبع کودی 2- تعیین نتایج مصرف کود زیستی بر شاخص‌های کمی و کیفی آلوئه‌ورا 3- تأثیر باکتری محرک رشد در بقا، افزایش رشد و بازده آلوئه ورا نتایج حاصل از این تحقیق نشانگر پتانسیل بالای موجود در بکار بردن باکتری‌های محرک رشد و قارچ میکوریزی در تولید گیاه آلوئه‌ورا است.

کلمات کلیدی:
باکتری‌های محرک رشد، محرک رشد، آلوئه‌ورا، ژل، ازتوباکتر، مایکوریزا

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260377/