CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر نانوذرات نقره بر برخی باکتریهای گرم مثبت و منفی آلوده سازندهگلهای شاخه بریده

عنوان مقاله: تاثیر نانوذرات نقره بر برخی باکتریهای گرم مثبت و منفی آلوده سازندهگلهای شاخه بریده
شناسه (COI) مقاله: CAST01_084
منتشر شده در همایش ملی علوم و فنون کشاورزی در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

موسی سلگی - دانشگاه اراک – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی – گروه مهندسی باغبانی-
حدیث شهبازی - دانشجوی دکتری گروه گیاهپزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
شیما میرمحمدی مرزیجرانی - دانشجوی کارشناسی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک

خلاصه مقاله:
نانوذرات فلزاتی مانند نقره و طلا در طی سال‌های اخیر به دلیل کاربرد گسترده شان در زمینه‌های مختلف مانند بیوتکنولوژی، بسته‌بندی مواد غذایی، پزشکی، الکترونیک، بهداشتی و آرایشی و پوشاک بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. هدف در این تحقیق تأثیر ضدمیکروبی نانوذرات نقره تولید شده توسط گلبرگ‌های زعفران بر مهمترین باکتری‌های آلوده سازنده محلول های نگهدارنده گل‌های شاخه بریده بود. در این تحقیق ما توانستیم با استفاده از عصاره گلبرگ‌های زعفران (crocus sativus) از محلول 5 میلی‌مولار نیترات نقره نانوذرات نقره تولید نماییم و سپس آن را در آزمایش‌های دیگر هم بعنوان عامل ضدمیکروبی علیه باکتری‌ها و هم بعنوان یک جزء مهم محلول نگهدارنده در پس از برداشت گل‌های شاخه بریده بکار ببریم. تأثیر غلظت‌های رشد پنج جنس از مهمترین باکتری‌های Pseudomonads ،Acinetobacter ،Bacillus cereu ،Bacillus subtilus آلوده سازنده محلول‌های نگهدارنده گل‌های شاخص بریده بررسی شد. این آزمایش نیز بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی و هر تیمار در چهار تکرار اجرا شد. نتایج نشانداد تأثیر هم نوع باکتری و هم نوع غلظت بکار گرفته شده بر میزان رشد باکتری‌ها معنی‌‌دار شد. عصاره گلبرگ‌های زعفران در مقایسه با سایر غلظت‌‌های 5: 1 و 20: 1 دارای بیشترین اثر بازدارندگی بودند. بازدارندگی رشد در باکتری‌های گونه‌های گرم مثبت یعنی جنس‌های باسیلوس و اکتینوباکتر بطور معنی‌داری نسبت به دو گونه گرم منفی باکتری‌ گرم منفی سودوموناس بیشتر است.

کلمات کلیدی:
محلول نگهداری، گل‌های شاخه بریده، نانوفناوری آلودگی باکتریایی، نانوذرات نقره

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260346/